Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên (Lc 9:11b-17) - Đa-minh Xuân Nghĩa

Trước vấn đề nan giải của các Tông đồ về số lượng lương thực quá ít ỏi so với đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã làm một điều phi thường. Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá.

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C
Ngày 19/06/2022

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

[St 14, 18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9, 11b-17]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi ngày bắt đầu xế bóng, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và hàng quán quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng”. Nhưng Người nói với các ông: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, hoạ chăng chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn.

Nhưng Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy bảo cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người một”. Các ông đã làm như vậy, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả cùng ăn và đều được no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Suy niệm

ĐIỀU PHI THƯỜNG CỦA CHÚA

Trước vấn đề nan giải của các Tông đồ về số lượng lương thực quá ít ỏi so với đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã làm một điều phi thường. Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá.

Có lẽ Chúa không muốn nhấn mạnh đến điều phi thường của việc hóa bánh ra nhiều, nhưng sâu xa hơn trong điều phi thường ấy, Chúa muốn chúng ta nhận thấy sự hữu hạn nơi bản thân và Ngài mời gọi chúng ta hãy dâng những giới hạn đó lên cho Ngài, cộng tác với Ngài, là Đấng vô hạn. Từ những điều được xem là hữu hạn nhỏ bé đó, Ngài làm cho chúng trở nên điều phi thường, vượt sức con người.

Cớ sao chúng ta lại tự ti về sự hữu hạn của mình, tự ti về những giới hạn nơi khả năng của mình mà tự khép mình lại với anh chị em xung quanh? Sự hữu hạn nơi bản thân mỗi người là điều hiển nhiên, nhưng nếu điều đó được nối kết với sự vô hạn của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được “ điều phi thường ” mà Thiên Chúa thực hiện nơi chính mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con biết dâng Chúa tất cả bản thân ngay trong chính những giới hạn của mình, hầu đem lại điều phi thường mưu ích cho những anh chị em xung quanh chúng con. Amen.

Đa-minh Xuân Nghĩa