Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên C (Lc 9:51-62) - GKGĐ GP Phú Cường

Trên đường tiến về Giêrusalem, các môn đệ Giacôbê và Gioan cũng được Chúa huấn luyện, được biến đổi mang tinh thần yêu thương, những “đứa con sấm sét” trở thành khoan dung nhân từ, cụ thể nhất là sau này, khi đã cảm nghiệm được tình yêu của Thầy, Gioan trở thành vị tông đồ ca ngợi và mặc khải tình yêu của Thiên Chúa qua Tin mừng thứ tư.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 26/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,51-62)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi thầy trò đi sang làng khác. 57 Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. 58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. 59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. 60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”. 61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. 62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu lên Giêrusalem, không chỉ với tâm tình của dân Chúa mừng vui cử hành lễ Vượt Qua, nhưng Người lên Giêrusalem còn để thực hiện lời các vị ngôn sứ về Người: chịu chết để đền tội cho nhân loại, phát sinh sự sống mới như lời các ngôn sứ mà Người đã loan báo trước về cuộc thương khó (x. Mt 16,21; 20,18; Mc 10,33; Lc 17,11; 18,31; 19,28). Đó là con đường tuân hành thánh ý của Thiên Chúa Cha muốn Người thực hiện để cứu độ nhân loại.

Cho nên, dù biết có đau khổ, thập giá đang chờ nhưng Chúa Giêsu vẫn tiến đến, Người đã cố gắng thắng vượt nỗi sợ hãi, do dự và đi hết đường thập giá, đường Chúa Cha muốn Người đi. Chúa Giêsu kiên quyết lên đường đi Giêrusalem như Tin mừng đã nhấn mạnh: “Người nhất quyết lên Giêrusalem” (Lc 9,51-62), dù các môn đệ ngăn cản (x. Mt 16,22; Mc 8,31-33) do không hiểu hết thiên ý nhiệm mầu của đường lên Giêrusalem: đường thập giá cứu độ.

Đường lên Giêrusalem từ Galilê phải băng qua Samria. Nhưng người Samria không muốn tiến lên Giêrusalem vì họ có quan niệm ngược lại với người Do Thái: Thờ lạy Thiên Chúa tại địa điểm thờ phượng của họ là ở Garizim, không muốn các dân tiến về với đền thờ Giêrusalem. Vì tình cảm chi tộc, một làng Samari không muốn tiếp đón Đức Giêsu và các môn đệ vì Người cùng các môn đệ tiến lên Giêrusalem. Phản ứng của môn đệ Giacôbê và Gioan theo cảm tính tự nhiên: “…xin khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy”. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hành trình của Người ở trần gian, đặc biệt hành trình tiến về Giêrusalem là hành trình mang tâm tình yêu thương xóa bỏ hận thù. Người yêu mến tất cả mọi người kể cả tội nhân, Người đến thế gian để cứu và cho họ sống (x. Ga 10). Chính Người xin tha thứ cho kẻ giết mình trên thập giá: “Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).

Trên đường tiến về Giêrusalem, các môn đệ Giacôbê và Gioan cũng được Chúa huấn luyện, được biến đổi mang tinh thần yêu thương, những “đứa con sấm sét” trở thành khoan dung nhân từ, cụ thể nhất là sau này, khi đã cảm nghiệm được tình yêu của Thầy, Gioan trở thành vị tông đồ ca ngợi và mặc khải tình yêu của Thiên Chúa qua Tin mừng thứ tư.

Lạy Chúa Giêsu , xin cho mỗi người chúng con mang quả tim nhân từ, yêu thương của Chúa để chúng con đem bình an, niềm vui của Chúa đến cho mọi người chúng con gặp gỡ và cho thế giới hôm nay. Amen.