Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C (Lc 10:1-12.17-20) - GKGĐ GP Phú Cường

Chỉ có Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực. Hãy cậy dựa vào Chúa, xin Ngài ban cho ta bình an trong tâm hồn. Hãy chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô để học nơi Người bài học của sự vâng phục và đón nhận. Để như Chúa Kitô, lòng ta cũng sẽ bình an và nhờ đó có thể trao ban bình an cho anh chị em.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 03/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,1-12.17-20)

1 Hôm ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: 3 Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!”. 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”. 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó”. 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. 18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

SUY NIỆM

Với lời sai đi của Chúa Giêsu: “Thầy sai các con ra đi như chiên con ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, giày dép, bao bị... Đến bất cứ nơi đâu, các con hãy nói thế này: ‘Bình an cho nhà này’” , chúng ta hãy xác tín, tất cả mọi người, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều có chung một ơn gọi xuất phát từ Chúa Kitô, đó là được sai đi sống chứng nhân cho Tin mừng ở giữa cuộc đời này.

Nhưng cuộc ra đi, vào đời làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Tin mừng của Chúa, không là những bước chân êm ái, càng không bao giờ là lụa là gấm vóc, nhưng đó là khó khăn, là chống đối, là “chiên ở giữa sói rừng” ...

Những tưởng đầy những khó khăn giăng mắc như vậy, Chúa sẽ dạy phải mang theo vũ khí, mang theo gậy gộc và tất cả những gì cần thiết để đề phòng, nhưng không, Chúa dạy những điều ngược lại: “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này” .

Hình như Lời Chúa có sự mâu thuẫn, vì một người xem ra không hề có bình an, ngược lại, bị vây bọc bởi những nguy hiểm đến nỗi “như chiên con ở giữa sói rừng”, vậy mà lại lên tiếng chúc “bình an cho nhà này”! Như vậy bình an mà Chúa muốn nói đây là bình an như thế nào? Làm sao lại có thể trao ban bình an trong khi bản thân chẳng có bình an?

Hóa ra, hành trang để giữ người môn đệ trong đời sống đức tin không phải là tiền của hay bất cứ thứ vật chất nào, nhưng là bình an trong tâm hồn. Đó chính là bình an nội tâm, là ơn bình an của người biết tín thác cho Chúa, biết đặt trọn sự sống và cuộc đời mình trong tay Chúa.

Đó là thứ bình an sâu lắng, là tất cả sự chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa, vì muốn tháp nhập thập giá đời mình vào thập giá Chúa Kitô; đó là bình an cho dù bên ngoài, nơi thân xác vẫn có đó rất nhiều đau khổ, thử thách, gian lao...

Bình an trong tâm hồn mới có thể giúp ta giữ vững đức tin, giúp ta mạnh mẽ sống đời sống chứng nhân Tin mừng. Nếu lòng mà thiếu vắng ơn bình an, ta không thể đứng vững trước những khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng vùi lấp mình trong đau khổ. Nếu không có bình an nội tâm, chính lúc bản thân bị chìm trong đau khổ, thì tuyệt vọng dễ vươn lên hơn.

Chỉ có Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực. Hãy cậy dựa vào Chúa, xin Ngài ban cho ta bình an trong tâm hồn. Hãy chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô để học nơi Người bài học của sự vâng phục và đón nhận. Để như Chúa Kitô, lòng ta cũng sẽ bình an và nhờ đó có thể trao ban bình an cho anh chị em.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết cách trao bình an cho anh chị em, bằng việc chính chúng con luôn nỗ lực cầu nguyện để kín múc bình an nội tâm nơi Chúa. Dù qua năm tháng, dù lâm vào hoàn cảnh nào, hay dù gặp thử thách đến đâu, xin cho lòng chúng con vẫn trung kiên sống ơn gọi của mình, để danh Chúa được cả sáng và biên cương của Hội thánh được nới rộng ngày càng nhiều hơn. Amen.