Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên C (Lc 10:25-37) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, qua trang Tin mừng thánh Luca tường thuật cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa ra một quan niệm mới về tình yêu. Và đây cũng là điều cốt lõi cho đời sống người Kitô hữu và được đặt làm trung tâm điểm của đạo Kitô giáo chúng ta: mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu đã đặt giới răn yêu thương này trong mối tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa và với con người.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C
Ngày 10/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,25-37)

25 Hôm ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”. 27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. 28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. 29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?”. 30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”. 37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

SUY NIỆM

Hôm nay, qua trang Tin mừng thánh Luca tường thuật cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa ra một quan niệm mới về tình yêu. Và đây cũng là điều cốt lõi cho đời sống người Kitô hữu và được đặt làm trung tâm điểm của đạo Kitô giáo chúng ta: mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu đã đặt giới răn yêu thương này trong mối tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa và với con người. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân nơi người Kitô hữu có một mối quan hệ bổ túc cho nhau để người Kitô hữu ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Khi nói về việc mến Chúa và yêu thương anh chị em, thánh Gioan cũng đã viết: “Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu anh chị em mình là kẻ nói dối, vì nếu họ không yêu anh chị em là người họ trông thấy thì làm sao họ có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà họ không thấy” (1Ga 4,20).

Qua dụ ngôn người Samaria, Chúa Giêsu đã không định nghĩa thế nào là người thân cận, nhưng Người đã giúp ta nhận ra mẫu người thân cận của mình, đó không chỉ là những người thân quen “cùng hội cùng thuyền”, cũng không chỉ là những người cùng tôn giáo, cùng chủng tộc hay cùng một quốc gia, nhưng là những người đang gặp khốn khó, những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Người Việt có câu: “Thương người như thể thương thân” . Đó là tinh thần của Chúa Giêsu và là lời mời gọi của Chúa Giêsu: yêu thương tha nhân với một tình yêu vô vị lợi, không tính toán, không lý lẽ và không đặt một biên giới nào cho tình yêu ấy. Người Samaria đã không ngần ngại đến với người xấu số kia, không hề nghĩ đến mình có thể gặp bao điều phiền toái: hành trình bị gián đoạn và trễ hẹn, sẽ phải tốn kém, thậm chí có thể bị thiệt thân vì bọn cướp đang rình rập đâu đây. Ông đã không tính toán: khi dốc cạn dầu và rượu để làm dịu bớt sự đau đớn cho nạn nhân, ông không ngần ngại nhường lưng lừa để đưa nạn nhân đến quán trọ và không ngần ngại dốc những đồng tiền để lo cho người bị nạn.

Câu chuyện người Samaria tốt lành năm xưa vẫn còn là bài học thiết thực cho chúng ta ngày hôm nay. Yêu tha nhân như chính mình, vẫn mãi là lời mời gọi ta khi đến với tha nhân, hãy biết dẹp đi cái tôi của mình, phục vụ tha nhân đến nỗi có thể nói được là phải hao mòn chính bản thân mình, để người thân cận tìm được niềm vui và an ủi.

“Hãy đi và làm như vậy”. Sứ điệp Tin mừng hôm nay vẫn đang thôi thúc chúng ta nỗ lực mỗi ngày một việc làm cụ thể trong môi trường của chúng ta đang sống nơi công sở, nơi trường học, trên đường đi…

Xin Chúa thêm ơn giúp sức cho chúng con luôn ý thức được điều đó, để mỗi ngày trong đời sống chúng con biết thực hành những Lời Chúa dạy, hầu cho mọi người thấy tình yêu Chúa luôn tồn tại mãi qua việc làm của chúng con. Amen.