Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên (Lc 10:38-42) - Vincent Hoàng Hiển

Hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy hình ảnh trái ngược của hai chị Matta và Maria. Một người quá coi trọng việc tiếp đãi khi Chúa Giêsu đến thăm. Một người chọn ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người.

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C
Ngày 17/07/2022

[St 18,1-10a ; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42]

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca,

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Martha đón Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc phục vụ. Bà đứng lại và nói: “Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Vậy xin Thầy bảo em con giúp con với.” Chúa đáp: “Martha, Martha, con bồn chồn lo lắng về nhiều chuyện, chỉ có một điều cần mà thôi; Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.”

Suy niệm

PHẦN TỐT NHẤT

Hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy hình ảnh trái ngược của hai chị Matta và Maria. Một người quá coi trọng việc tiếp đãi khi Chúa Giêsu đến thăm. Một người chọn ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người.

Thánh Luca muốn nêu cao giá trị đích thực của người môn đệ Chúa qua hình ảnh và vai trò của Maria. Cô đã chọn điều quan trọng nhất và phần tốt nhất, là “ngồi bên chân Chúa” để nghe Chúa dạy. Đó là hình ảnh của một người môn

đệ chân chính, là một người thuộc trọn về Thiên Chúa. Với Matta, Chúa không trách bà vì sự tiếp đón của cô. Nhưng Chúa trách cô vì sự băn khoăn lo lắng quá nhiều đến vật chất, dẫn đến việc cô xao lãng đi điều quan trọng hơn hết là lắng nghe lời Chúa chỉ dạy. “ Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42).

Nhìn vào đời sống của mỗi chúng ta, chúng ta đang thể hiện hình ảnh nào, Matta hay Maria ? Quả thật, đôi khi chúng ta bị hình thức bên ngoài chi phối, mà quên đi phải dành chỗ cho Lời Chúa. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta kết hiệp với Ngài trong những giờ cầu nguyện, các giờ kinh, và đặc biệt là trong hy tế Thánh Thể; đó là tất cả những gì Ngài muốn nơi mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ những của cải vật chất, bỏ qua những suy nghĩ, lo lắng, băn khoăn của thế gian. Để chúng con biết chọn “phần tốt nhất” là đến gần Chúa, ngồi dưới chân Ngài và nghe Người chỉ dạy. Amen.

Vincent Hoàng Hiển