Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên (Lc 12: 13-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy sự kiện có người đến nhờ Chúa Giêsu làm người trung gian để yêu cầu người anh chia tài sản cho người em. Chúa Giêsu đã không đáp ứng nhu cầu này, không phải là Người không nhạy cảm về những vấn đề bất công trong đời sống gia đình, nhưng Người không muốn can thiệp vào những điều mà không đi vào hành trình của ơn cứu độ.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
Ngày 31/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,13-21)

13 Hôm ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. 14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?”. 15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”. 16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! 18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.

SUY NIỆM

JP Sartre cho rằng: “ Trên đời có 3 thứ làm ta đau khổ: rượu ngon làm ta mất trí, tiền nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ ”.

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy sự kiện có người đến nhờ Chúa Giêsu làm người trung gian để yêu cầu người anh chia tài sản cho người em. Chúa Giêsu đã không đáp ứng nhu cầu này, không phải là Người không nhạy cảm về những vấn đề bất công trong đời sống gia đình, nhưng Người không muốn can thiệp vào những điều mà không đi vào hành trình của ơn cứu độ. Sự việc Chúa Giêsu từ chối để nói lên hành trình cao hơn mà con người chúng ta phải vươn tới, đó là giá trị của linh hồn, của sự sống mai sau.

Bởi thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo: “ anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu ”. Kitô hữu và ngay cả những người sống đời thánh hiến dễ bị lôi kéo bởi những cuộc tranh giành của cải vật chất, để dẫn đến những bất hòa chia rẽ. Chúng ta sẽ dễ đấu tranh cho việc phân định thắng thua, ai chiếm được phần này, phần kia. Chúng ta lấy tiêu chuẩn công bằng để đòi cho được phần thắng mà quên đi công bằng cần có bác ái và tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy: “ vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ?” (Mc 8,36). Chúng ta cũng nghe những lời thánh vịnh khuyên bảo: “ chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời ” (Tv 49,7-9).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin luôn ngự trị nơi tâm trí và trong tim chúng con; xin giúp chúng con luôn biết hành động theo Lời Chúa; xin Chúa cũng luôn che chở và gìn giữ chúng con trong đời sống Kitô hữu. Amen.