Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên C (Lc 12:49-53) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Vậy chúng ta hãy khơi cho ngọn lửa yêu thương của Chúa bừng lên để đẩy lui bóng tối của chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Hãy biết để ánh sáng yêu thương được ban phát, mà xóa đi bóng tối của nhỏ nhen, ích kỷ.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Ngày 14/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,49-53)

49 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 51 Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”.

SUY NIỆM

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”.

Chúng ta biết nhiều loại ánh sáng: ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn pin đèn điện, ánh sáng đèn dầu đèn cầy. Cả những ánh sáng tinh vi như tia hồng ngoại, tia X. Tất cả chỉ soi sáng cho chúng ta thấy hình dáng bên ngoài của sự vật hay sự việc. Chúa Giêsu không nói đến làn ánh sáng vật chất này.

Làn ánh sáng mà Chúa Giêsu đem đến thế gian đó là làn ánh sáng phát xuất từ trái tim. Làn ánh sáng của yêu thương tha thứ. Làn ánh sáng của hy sinh quên mình. Làn ánh sáng của đỡ nâng chia sẻ. Và làn ánh sáng của xóa tan hận thù. Những làn ánh sáng này sẽ giúp chúng ta nhận ra mọi người là anh chị em của mình.

Và Chúa Giêsu đã mang ánh sáng này xuống trần gian. Người nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Lời ước mong của Chúa thật tha thiết. Lời ước mong của Chúa có pha chút ngậm ngùi. “Phải chi lửa ấy đã bùng lên” có nghĩa là lửa ấy chưa bùng lên cao, chưa lan ra xa!

Thế giới vẫn còn chiến tranh. Con người vẫn chưa nhìn nhận nhau là anh chị em. Sống đức tin nhưng chúng ta vẫn chưa biết tha thứ như Chúa dạy. Vẫn cạnh tranh. Vẫn đố kỵ. Vẫn còn để bóng tối bao trùm trái tim, cuộc đời.

Hôm nay Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Vậy chúng ta hãy khơi cho ngọn lửa yêu thương của Chúa bừng lên để đẩy lui bóng tối của chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Hãy biết để ánh sáng yêu thương được ban phát, mà xóa đi bóng tối của nhỏ nhen, ích kỷ. Hãy để cho ánh sáng của ngày mới giúp chúng ta đi vững vàng trong quên mình và ánh sáng rực rỡ phát xuất từ chính trái tim chan hòa tình yêu thương của chúng ta.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong trái tim chúng con ngọn lửa yêu thương của Chúa, và xin hãy dẫn chúng con biết đi trên con đường yêu thương ấy. Amen.