Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết noi gương thánh Giuse, giữ tâm hồn mình luôn thanh khiết, hiền hòa, bác ái và nhân đức với anh chị em trong mọi nơi mọi lúc..

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 29/08/2021

  
GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (7,1-8.14-15.21-23)

1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”.

SUY NIỆM

Con người thường hay chú trọng đến hình thức bên ngoài trước tiên, vì người ta dễ dùng giác quan mà đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài, còn trong tâm hồn thì “dò sông dò biển dễ dò, đâu ai lấy thước mà đo lòng người”.

Đoạn Tin mừng Chúa nhật hôm nay là lời cảnh báo của Chúa Giêsu trước lối sống giả hình của nhóm Pharisêu và kinh sư. Qua đó, Người cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta về lối sống đạo. Những nhà lãnh đạo Do Thái chú trọng từng li từng tí tới hình thức bên ngoài như tay chân, vật dụng, đồ ăn, thức uống từ bên ngoài về mà quên đi việc gìn giữ sự thanh khiết bên trong tâm hồn.

Ông bà ta thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Cho nên, tâm hồn của một người luôn sống trong giới răn Chúa, giữ sự thanh khiết, tránh cho mình khỏi những khuynh hướng tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng thì quan trọng hơn là tránh cho mình khỏi những tiếp xúc bên ngoài. Căn bệnh từ trong tâm hồn đáng cho ta lưu tâm hơn, cũng như tâm địa đen tối thì nham hiểm hơn là chuyện dính sơn dính nhớt. Tâm hồn chúng ta sẽ trở nên phần phước hay án phạt đời đời cho phần rỗi của một con người.

Thánh Giuse là một mẫu gương cho chúng ta về đời sống thanh khiết trong tâm hồn. Ngài đã sống phải nói là “đói cho sạch, rách cho thơm” để trở nên mẫu gương cho Hài nhi Giêsu trong thời gian ẩn dật; là cột trụ trong gia đình Thánh Gia nơi làng quê Nazareth đơn hèn; và là vị thánh cả đưa bao người đến với sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết noi gương thánh Giuse, giữ tâm hồn mình luôn thanh khiết, hiền hòa, bác ái và nhân đức với anh chị em trong mọi nơi mọi lúc. Amen.