Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên C (Lc 18:1-8) - GKGĐ GP Phú Cường

Thánh Luca cho biết rõ ý nghĩa của dụ ngôn là để dạy các tông đồ cầu nguyện luôn, không được nản chí. Một người bất công như viên thẩm phán mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà goá thì huống chi Thiên Chúa tốt lành. Ngài sẽ mau chóng bênh vực cho những kẻ cầu xin Ngài cách kiên trì. Tuy nhiên, những ai không bền chí đến cùng sẽ ngã lòng và mất đức tin.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,1-8)

1 Một hôm, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”.6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thánh Luca cho biết rõ ý nghĩa của dụ ngôn là để dạy các tông đồ cầu nguyện luôn, không được nản chí. Một người bất công như viên thẩm phán mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà goá thì huống chi Thiên Chúa tốt lành. Ngài sẽ mau chóng bênh vực cho những kẻ cầu xin Ngài cách kiên trì. Tuy nhiên, những ai không bền chí đến cùng sẽ ngã lòng và mất đức tin. Đó là ý nghĩa của câu cuối cùng: “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

Sâu xa hơn, dụ ngôn đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi khác: Khi cầu nguyện, tôi được Thiên Chúa nhậm lời thì điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi? Còn nếu Chúa chưa ban cho ngay thì tôi có phản ứng gì? Chúng ta là những con người sống trong giới hạn của không gian và thời gian: có trước có sau, có quá khứ, hiện tại và tương lai, có những nơi chốn nhất định. Thế nên chúng ta không muốn ước nguyện mình xin hôm nay mà mãi tới tương lai mới được thực hiện, nhất là một tương lai không thể xác định được. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng vượt trên không gian và thời gian. Ngài không chỉ nhận lời chúng ta mà còn để ý tới vận mệnh của chúng ta nữa. Ngài sẽ ban cho chúng ta đúng giờ, đúng buổi và điều Ngài ban chắc chắn là tốt nhất. Chỉ có điều chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi và bền chí trong cầu nguyện. Thánh Giacôbê đã quả quyết rằng: “Anh em không có là vì anh em không xin; anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 1,2-3).

Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy, nhiều “tâm hồn mạnh” chủ trương rằng: cầu xin là vô ích và ấu trĩ, vì Chúa đã biết rõ mình rồi. Còn đối với nhiều “tâm hồn yếu đuối”, họ cầu xin hết ơn này đến ơn khác, lắm lúc kêu xin một cách vụng về, có khi lệch lạc. Nhưng Chúa đâu phải là nhà phân phối tự động mọi ân huệ hay ban ơn theo kiểu trao đổi: Tôi dâng cho Chúa thứ này thì Ngài ban lại cho tôi thứ khác mà tôi cần. Hoặc tệ hơn nữa, họ muốn dồn Chúa vào chân tường như trong sách Juditha (Jdt 8,16) nói đến.

Còn lời cầu xin đích thực tin tưởng rằng: có thể Chúa sẽ không ban cho mình như ý muốn hay theo cách mình đã hoạch định; nhưng “không được như ý” cũng là một ân huệ. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất, không chỉ là tốt nhất cho phần xác mà còn là tốt nhất cho phần rỗi đời đời của chúng ta nữa. Vậy, chúng ta được mời gọi hãy kiên trì trong cầu nguyện, tin tưởng và tín thác trọn vẹn điều mình xin nơi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin giục lòng tin và xác tín những điều Chúa dạy hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa về hồng ân cao cả này. Chúng con cũng xin lỗi Chúa vì biết bao lần chúng con đã khó chịu, chán nản, thất vọng, kém tin vào lời Chúa hứa. Xin Chúa thương tha thứ và đón nhận những ý nguyện của chúng con dâng lên hôm nay. Amen.