Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên (Lc 16:1-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Có tiền hoặc nhiều tiền không phải là tội lỗi gì, nó là cái để dùng. Nó không phải là cùng đích, vì thế, khi quản lý và sử dụng tiền bạc, bằng bất cứ cách nào đi nữa, chúng ta phải làm vì chính Chúa. Tất cả mọi thứ là để dùng (Ad usum), và Chúa cho chúng ta là để dùng làm vinh danh Chúa, nó mãi mãi không thuộc về chúng ta dù nó trong tay ta, bởi vì nó có là để dùng thôi. Đó chính là điều Chúa kết luận: “anh em không được làm tôi hai chủ”.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16,1-13)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! 5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? 6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. 7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. 8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 "Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tại sao trong dụ ngôn này, ông chủ lại khen người quản gia hành động khôn khéo, dù hành động của anh ta ảnh hưởng tới công bằng và bất lợi cho chủ? Khi Chúa Giêsu nói, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, Chúa muốn nói gì đây?

Khi ông chủ khen người quản gia hành động khôn khéo, ông chủ muốn nói một điều rằng, anh quản gia này đã biết nghĩ tới tương lai của mình, mình phải làm gì, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, ý nghĩa lớn nhất cuộc đời mình là gì! Một cách chân thật nhất, con người, đặc biệt là thời đại cần có tiền; nhưng chúng ta nhớ rằng, tiền không phải là cùng đích, nó chỉ là phương tiện, cùng đích của chúng ta là Chúa và mọi hành động của chúng ta phải nghĩ tới tương lai, phải đối diện với Chúa và sẽ phải trả Chúa tất cả. Chúa muốn chúng ta hành động khôn khéo như anh quản gia, là nghĩ tới tương lai của mình.

Về cơ bản, có tiền hoặc nhiều tiền không phải là tội lỗi gì, nó là cái để dùng. Nó không phải là cùng đích, vì thế, khi quản lý và sử dụng tiền bạc, bằng bất cứ cách nào đi nữa, chúng ta phải làm vì chính Chúa. Tất cả mọi thứ là để dùng (Ad usum), và Chúa cho chúng ta là để dùng làm vinh danh Chúa, nó mãi mãi không thuộc về chúng ta dù nó trong tay ta, bởi vì nó có là để dùng thôi. Đó chính là điều Chúa kết luận: “anh em không được làm tôi hai chủ” .

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đâu là cùng đích cuộc đời mình mà biết sử dụng tiền bạc cho đúng. Nó có là để chúng con dùng, nhưng cùng đích của chúng con là chính Chúa. Amen.