Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm C (Lc 19,1-10) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu đã tạo nên sự bất ngờ cho Dakêu, chợt nhìn thấy ông, Người đã nhanh chóng gọi: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Một Thiên Chúa sao lại đi gặp kẻ nhỏ bé và phận hèn? Chúa Giêsu đã hành động khác lạ và trái ngược cho dù dân chúng xầm xì, to tiếng chống đối, bởi Người biết rằng cuộc gặp này làm thay đổi một cuộc sống của con người và làm sáng tỏ sứ mạng của Người: “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

NGÀY 30/10/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,1-10)

1 Một hôm, sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”.6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”.8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi con người, nhưng có những gặp gỡ không mang đến một điều gì thú vị. Cách cụ thể, ngang qua trang Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đánh dấu một hành trình cho cuộc đổi mới của một nhân vật. Tin mừng Luca trình thuật trong lúc Chúa Giêsu băng ngang qua thành Giêrikhô, một người thu thuế tội lỗi bị dân Do Thái xa lánh lại khao khát muốn gặp mặt Chúa Giêsu.

Theo lẽ thường người ta gặp nhau để có thể mang đến ý nghĩa và lợi ích nào đó cho tương quan của mình, nhưng ở đây Chúa Giêsu lại làm ngược lại, Người gặp để mang đến tốt lành cho người khác, đặc biệt là ông Dakêu. Trong một khung cảnh đầy khó khăn và giới hạn của phận người, ông Dakêu không để những điều kiện này làm vật cản lòng mình, ông đã đánh đổi tất cả để xem cho được Chúa Giêsu, chỉ mong được xem thấy, chứ không dám mơ được ở gần hay nói chuyện hay được tha thứ.

Chúa Giêsu đã tạo nên sự bất ngờ cho Dakêu, chợt nhìn thấy ông, Người đã nhanh chóng gọi: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Một Thiên Chúa sao lại đi gặp kẻ nhỏ bé và phận hèn? Chúa Giêsu đã hành động khác lạ và trái ngược cho dù dân chúng xầm xì, to tiếng chống đối, bởi Người biết rằng cuộc gặp này làm thay đổi một cuộc sống của con người và làm sáng tỏ sứ mạng của Người: “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Chúa Giêsu hiện diện nơi trần gian không phải là để lên án hay loại trừ, nhưng là để tìm kiếm và cứu chữa những ai đang đi vào ngỏ cụt mà Người muốn dẫn ra.

Chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta đừng chán nản, thất vọng và bỏ cuộc khi lỡ phạm tội, bởi Thiên Chúa luôn mong mỏi chúng ta nhìn xem và tìm đến với Ngài. Nếu chúng ta là những Kitô hữu tốt lành, chúng ta cũng đừng vì sự tốt lành mà gạt đi hay loại trừ những anh chị em lầm lỡ, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu mẫu gương của lòng thương xót và quảng đại để tha thứ, để chữa lành và để cùng nhau sống tình yêu chân thành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.