Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C (Lc 9: 51-62) - Jerome Trần Sơn

Bài Tin Mừng theo thánh sử Luca hôm nay trình thuật về việc Chúa Giêsu cất tiếng mời gọi chúng ta bước theo Người, cùng việc đáp trả của chúng ta dành cho lời mời gọi ấy. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một ơn gọi. Chính Thiên Chúa cất tiếng kêu gọi từng người một. Ơn gọi đặc biệt đầu tiên là chúng ta được làm người. Đó là vì yêu thương mà Thiên Chúa đưa chúng ta vào cuộc đời này.

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C
Ngày 26/06/2022

[1V 19, 16b. 19-21; Gl 5,1. 13-18; Lc 9, 51-62]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi tới thời Chúa Giêsu được cất khỏi thế gian này, Người cương quyết đi lên Giêrusalem, và sai những người báo tin đi trước. Họ đi vào một làng người Samaria để chuẩn bị cho Người. Nhưng người ta không đón tiếp Người, vì Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan nói: “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?”

Nhưng Chúa Giêsu quay lại, quở trách các ông. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa Chúa Giêsu rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy.” Chúa Giêsu nói với người ấy: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu.” Người nói với kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta.” Người ấy nói: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. “Chúa Giêsu nói với người ấy: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa.” Một người khác nữa nói: “Thưa Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình tôi trước đã.” Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa.”

Suy niệm

ƠN GỌI ĐẶC BIỆT

Bài Tin Mừng theo thánh sử Luca hôm nay trình thuật về việc Chúa Giêsu cất tiếng mời gọi chúng ta bước theo Người, cùng việc đáp trả của chúng ta dành cho lời mời gọi ấy. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một ơn gọi. Chính Thiên Chúa cất tiếng kêu gọi từng người một. Ơn gọi đặc biệt đầu tiên là chúng ta được làm người. Đó là vì yêu thương mà Thiên Chúa đưa chúng ta vào cuộc đời này. Thế rồi, qua bí tích Rửa Tội, Chúa cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đây thực sự là một ơn gọi cao cả nhất và là hồng ân vĩ đại Chúa dành cho chúng ta. Từ ơn gọi đặc biệt này, chúng ta được trở nên Kitô hữu đích thực.

Nhìn lại tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng ta, với tư cách thuộc về Chúa Kitô, bước theo Chúa và chọn lựa nên giống Người hơn qua từng ngày sống của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta cũng đã nhiều khi chần chừ, trì hoãn đáp trả lời mời gọi của Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy chân thành nhìn lại bản thân, và tự hỏi liệu đang còn điều gì cản trở khiến chúng ta chưa theo Chúa một cách dứt khoát và trọn vẹn chăng? Và điều gì thôi thúc chúng ta mạnh dạn từ bỏ mọi thứ để đến với Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nhờ đó, chúng con xác tin hơn và quảng đại hơn mà đáp lại lời mời gọi của Ngài một cách dứt khoát và trung thành theo Ngài đến cùng.

Jerome Trần Sơn