Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, phần lớn trên cửa miệng và nỗi lòng của chúng ta chỉ thích phần cầu xin cho được nhận. Cụ thể nhất mỗi ngày lời cầu nguyện của chúng ta nói lên với Chúa: “Xin cho gia đình con được này, xin cho con được này…”

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 17/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,35-45)

35 Một ngày nọ, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”.36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?”37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”.38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”39 Các ông đáp: "Thưa được”. Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”.41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

SUY NIỆM

Oprah Winfrey đã nói: “Nếu bạn ngồi chờ đợi ai đó sẽ đến cứu bạn, chữa lành bạn, hay thậm chí dù là giúp đỡ bạn, bạn đang lãng phí thời gian đó, bởi chỉ bạn mới có sức mạnh nắm lấy trách nhiệm đẩy cuộc đời mình tiến lên”.
 
Câu danh ngôn của nữ Giám đốc truyền hình và nhà từ thiện nổi tiếng Mỹ đã dẫn chúng ta đi vào ngữ cảnh và ý nghĩa của sứ điệp Lời Chúa hôm nay khi nói đến lời xin của hai người con ông Dêbêđê muốn được ngồi bên tả, bên hữu Thầy. Đức Giêsu đã thẳng thắn trả lời họ: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”.

Hai ông Giacôbê và Gioan đã quá tính toán và nhanh nhẹn để xin điều có lợi cho mình. Lời xin của các ông không phải là điều tệ hại, nó là điều rất cần để xin chứ! Nhưng các ông chỉ nhìn thấy điều lợi trước mắt cho mình, mà quên đi phần cốt lõi dấn thân, bước đi và xả thân vì danh Thầy. Các ông thiếu phần xác tín niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ lãng quên phần thưởng cho con cái của Ngài.

Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, phần lớn trên cửa miệng và nỗi lòng của chúng ta chỉ thích phần cầu xin cho được nhận. Cụ thể nhất mỗi ngày lời cầu nguyện của chúng ta nói lên với Chúa: “Xin cho gia đình con được này, xin cho con được này…”, phần trách nhiệm, giá trị đời sống, sự dấn thân, sự cho đi và ngay cả những điều bất lợi trong cuộc sống, chúng ta đã đón nhận và sống như thế nào? Chúng ta chưa nói đến cụ thể con đường khổ giá của Đức Kitô nữa.

Lời Chúa của ngày hôm nay đánh động vào nơi trái tim và ý chí của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta can đảm và dồn hết tâm tư để cùng bước đi theo con đường của Thầy Giêsu, tín thác và đặt để cuộc đời của chúng ta nơi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha.