Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Noi gương Thầy Giêsu, Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và hi sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong hoàn cảnh riêng Chúa ban cho từng người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 19/09/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,30-37)

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”.32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

Thời gian vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan tràn khắp nơi, chúng ta có dịp nhìn lại thái độ sống và các mối tương quan trong giáo xứ, trong gia đình và mỗi người với nhau. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi và nhắc nhở mỗi người về điều này, nghĩa là chúng ta đã phục vụ và tiếp đón anh chị em như đã đón tiếp và phục vụ chính Chúa chưa?

Khi đón tiếp ai, người ta thường nghĩ người ấy phải có thế giá và địa vị như thế nào, việc tiếp đón mới chu đáo và thịnh soạn. Vậy mà, Chúa lại nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy…”. Điều này khiến mỗi người chúng ta tự hỏi: Chúa là ai để tôi đón tiếp? Thời gian qua, chúng ta không đón tiếp người bên cạnh vì họ quá tầm thường, vì tôi không thấy Chúa nơi họ. Như vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm nhường để nhận ra và đón tiếp, từ đó mới có tinh thần để phục vụ.

Trong những ngày qua, biết bao người dấn thân phục vụ anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Chúng ta là những người Công giáo, được học hỏi và sống tinh thần theo lời dạy của Chúa Giêsu. Noi gương Thầy Giêsu, Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và hi sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong hoàn cảnh riêng Chúa ban cho từng người. Đặc biệt nơi mỗi gia đình, các bậc làm cha mẹ hãy nêu gương cho con cái, vì: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con có tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con biết đón tiếp và phục vụ mọi người chúng con gặp gỡ. Xin cho gia đình chúng con luôn có Chúa ngự trị để mọi người cùng hiệp nhất trong tình yêu thương. Amen.