Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một hành động chọn lựa. Chọn lựa những giá trị Nước Trời thì tốt hơn là chọn lựa những điều thân thiết, những điều mà mình gắn bó nhưng lại đẩy mình vào hỏa ngục...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 26/09/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,38-43.45. 47-48)

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

SUY NIỆM

Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Chúa Giêsu có thật sự muốn chúng ta hiểu những câu nói trên theo nghĩa đen không? Chúng ta có nên chặt tay, chân và móc mắt nếu nó là nguyên nhân dẫn chúng ta đến tội không?

Một số giáo phụ thời Giáo hội sơ khai đã xem những lời mời gọi trong Tin mừng hôm nay như là một ám chỉ đến những người bạn thân thiết. Tay chân và mắt tượng trưng cho những người bạn. Có được những người bạn tri kỷ quả là một niềm hạnh phúc. Nhưng những người bạn thân thiết rất có thể là những nguyên nhân dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi. Nếu chúng ta có những người bạn thân thiết, và họ cố tình tìm cách cám dỗ chúng ta đi vào con đường tội lỗi, thì tốt hơn hết là cắt đứt tương quan với họ, còn hơn là giữ mối tương quan mà phải vào hỏa ngục.

Nói cách khác, Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một hành động chọn lựa. Chọn lựa những giá trị Nước Trời thì tốt hơn là chọn lựa những điều thân thiết, những điều mà mình gắn bó nhưng lại đẩy mình vào hỏa ngục. Hành động chọn lựa này không chỉ đơn thuần là chọn cái này và bỏ cái kia. Nhưng đây là một hành động liên lụy đến sự sống của chúng ta. Hành động chọn lựa này sẽ gây ra những sự khó chịu, những đau đớn nhưng cũng đem lại cho chúng ta niềm vui về sự sống đời đời.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng cắt bỏ những gì gần gũi thân thương với mình thì thật khó khăn và đau đớn. Nhưng xin cho chúng con can đảm và dứt khoát nhận ra và cắt bỏ những gì dẫn chúng con lạc xa Chúa. Và xin Chúa cũng đừng để chúng con trở thành nguyên nhân dẫn người khác lạc xa Chúa. Amen.