Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chàng thanh niên này sau cuộc trò truyện với Chúa Giêsu, anh ta phải từ bỏ Chúa ra đi, vì anh ta không chọn Chúa mà chọn ý tưởng của anh ta về Chúa. Anh ta có một bộ sưu tập về các điều răn phải thực hiện, nhưng chính một Thiên Chúa duy nhất, chân thật nhất anh ta đã thiếu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 10/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,17-30)

17 Một hôm, khi Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”.20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”.21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?”27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng gửi đến chúng ta những ánh sáng, chân lý tuyệt đẹp của Chúa Giêsu. Trước tiên, hình ảnh của người thanh niên được mô tả như là hiện thân cho sự thành công trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Rõ ràng, nhiều người trẻ thành công trên mọi bình diện, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Tuy nhiên, nó cũng trở thành thử thách và rào cản không nhỏ trong việc đáp lại lời mời gọi của Tin mừng.

Chàng thanh niên này sau cuộc trò truyện với Chúa Giêsu, anh ta phải từ bỏ Chúa ra đi, vì anh ta không chọn Chúa mà chọn ý tưởng của anh ta về Chúa. Anh ta có một bộ sưu tập về các điều răn phải thực hiện, nhưng chính một Thiên Chúa duy nhất, chân thật nhất anh ta đã thiếu. Không phải Chúa không quảng đại với anh, nhưng anh đã lãnh nhận Chúa theo cách của mình không theo ý Chúa. Anh ta không bị tổn thương bởi cách sửa lỗi của Chúa cho anh, mà chính Chúa Giêsu bị tổn thương vì cách anh ta coi như một sự đầu tư, một vụ làm ăn, kinh doanh không hơn không kém.

Chân lý Tin mừng mà chúng ta cần thủ đắc, chính là câu nói của Chúa Giêsu cho các môn đệ: "Thầy bảo thật anh em: ‘Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. Đây không hẳn là lời hứa hay phần thưởng của việc theo Chúa. Trong tương quan tình yêu với Chúa, chúng ta nhận được nhiều hơn thế, bởi Thiên Chúa thấu suốt tâm tư và nguyện vọng của chúng ta, cả những giới hạn và sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Ngài chấp nhận những điều chưa tốt nơi chúng ta để giáo huấn, răn dạy và nâng tầm cho chúng ta thì làm sao Ngài có thể vì những giới hạn đó mà khiến chúng ta phải khổ chứ? Ngay khi cuộc sống đang tiếp diễn mà chúng ta không nhận ra và chiêm ngắm được vẻ đẹp của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể vì sự từ bỏ tất cả đời này khiến chúng ta nhận ra mình có Thiên Chúa? Từ bỏ cái tầm thường, để nhận lãnh cái phi thường? Chúa quan phòng là thế! Ngài quan phòng mọi sự cho con người để con người an tâm phụng sự và nên khí cụ sắc bén trong tay Ngài.