Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt: 10:17-22 - Mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10: 17-22)

Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Suy niệm

Hằng năm, vào ngày 24/11, Giáo Hội Việt Nam cử hành lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam một cách trọng thể. Đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta thêm xác tín hơn vào sự sống đời đời, sự sống bên Chúa. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta đào sâu hơn về ý nghĩa của việc tử đạo trong cuộc sống của mình.

Niềm tin của chúng ta được củng cố qua đời sống của các chứng nhân đức tin là điều mà ai trong chúng ta cũng cảm nhận được. Bởi vì, chẳng có ai lại hy sinh mạng sống của mình vì một điều không có thật. Thánh Phaolô cũng đã khẳng định điều này khi nói: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không chỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi và cả đức tin của anh em cũng thật trống rỗng, hão huyền” (1Cr 15, 13-17). Thật vậy, cái chết của các thánh tử đạo là cơ sở thật vững chắc để củng cố niềm tin của chúng ta.

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Các ông sẽ bị đánh đập và sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền, nhưng điều quan trọng ở đây là các môn đệ phải trở nên chứng nhân cho Chúa. Nhưng các môn đệ chỉ có thể trở nên chứng nhân khi các ông sống và hành động dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Các ông phải để chính Thiên Chúa chi phối cuộc đời của mình: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10, 17-18).

Nhìn vào đời sống của các thánh tử đạo, chúng ta thấy các ngài đã thực hiện lời dạy này một cách tuyệt vời. Các thánh tử đạo luôn tìm cách trở thành chứng nhân cho Chúa qua việc sống và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa. Các ngài đã để chính Thiên Chúa chi phối cuộc đời của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Vậy nếu tử đạo là trở thành chứng nhân cho Chúa qua việc để cho chính Thiên Chúa làm chủ cuộc sống của mình, thì chúng ta thấy bất cứ lúc nào cũng có cơ hội tử đạo. Khi chúng ta sống dưới sự chi phối của các giá trị Tin Mừng: sống thành thật, chung thủy, bác ái, v.v. là chúng ta đang tử đạo.

Hôm nay, hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta những tấm gương anh hùng về đức tin, để rồi khi nhìn vào tấm gương của các ngài chúng ta cũng xác tín vào sự sống đời đời. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa, qua lời cầu bàu của các thánh tử đạo, cho chúng ta sức mạnh, can đảm sống chứng nhân qua việc để cho chính Thiên Chúa chi phối và hướng dẫn cuộc đời của mình, để rồi chúng ta cũng hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa như các ngài.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường