Clock-Time

Suy Niệm Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22 - 40: Mừng lễ Đức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, chúng ta có những tâm tình yêu mến đối với chương trình của Thiên Chúa cho từng người và quyết tâm thực thi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 02.02.2018

 


 

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH – LỄ KÍNH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2: 22 - 40)


22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”.33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Suy niệm

Mừng lễ Đức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, chúng ta có những tâm tình yêu mến đối với chương trình của Thiên Chúa cho từng người và quyết tâm thực thi.

Đức Giêsu được Đức Mẹ và thánh Giuse đem dâng trong đền thánh theo luật dạy, và Đức Maria cũng phải tuân giữ luật như bất cứ người mẹ Do Thái nào. Nhưng điều quan trọng là qua biến cố này, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra là “Ánh sáng muôn dân”.

Cụ già Simêon và bà tiên tri Anna là những người công chính, đạo đức, nên đã được Thiên Chúa đoái thương tỏ mình ra cho biết qua thân thế và sứ vụ của Chúa Giêsu.

Suy niệm những mẫu gương này, chúng ta cảm nghiệm được rằng: hãy cặn kẽ chu toàn mọi bổn phận mà lề luật đã ấn định, để nhờ đó quyền năng cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua chúng ta. Hơn nữa, muốn hiểu được những mạc khải của Chúa, cũng như muốn nhận biết những thực tại thiêng liêng, chúng ta cần có một đời sống thánh thiện, công chính và một tâm hồn đạo đức, để được Chúa soi sáng và dạy dỗ.

Như Mẹ Maria đã dâng mình, dâng Chúa trong Đền Thánh, chúng ta cũng dâng cuộc đời mình cho Chúa. Nghĩa là không sử dụng bản thân mình theo mục đích mình tự đặt ra, nhưng là hướng theo mục đích mà Chúa muốn chúng ta hướng tới, như lời thánh Phaolô: anh em sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. Có như thế chúng ta mới trở thành ánh sáng của Chúa, ánh sáng mà Chúa muốn qua chúng ta để đến với muôn dân.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng hiến bản thân chúng con cho Chúa; xin Chúa thương thánh hóa để chúng con xứng đáng trở nên khí cụ Chúa dùng mà mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường