Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Phép rửa của Gioan là phép rửa “tẩy giả”, nghĩa là phép rửa mời gọi mọi người sám hối; và bất cứ ai tỏ lòng sám hối, đều có thể đến cùng Gioan để nhận phép rửa từ tay ngài.


Ngày 08/01/2018 

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Thường niên 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – Lễ kínhTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3:15-16.21-22)

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Suy niệm

Phép rửa của Gioan là phép rửa “tẩy giả”, nghĩa là phép rửa mời gọi mọi người sám hối; và bất cứ ai tỏ lòng sám hối, đều có thể đến cùng Gioan để nhận phép rửa từ tay ngài.

Đức Kitô không là tội nhân, không là người cần đến phép rửa của Gioan. Còn hơn thế, vì nếu phép rửa của Gioan chỉ mới “tẩy giả”, thì chính Chúa mới thật là Đấng sáng lập bí tích Rửa tội để tha tội thật, để bất cứ ai lãnh nhận bí tích ấy, đều có được mọi quyền lợi của một Kitô hữu.

Chưa hết, chính Gioan đã từng khẳng định vai trò quang trọng của Đức Kitô: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Cao trọng là thế, Chúa vẫn hạ mình xuống. Trên bờ sông Giođan, Chúa vẫn xếp hàng cùng dân tộc của mình. Bằng cách ấy, Chúa đã tự mình đứng chung hàng với tội nhân, để rồi tiếp tục chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng nước với họ, Người trở nên khiêm hạ và mất hút trong đám đông. Có ai ngờ Đấng vô tội lại tỏ lòng sám hối; Đấng xóa tội trần gian lại cúi mình trước một con người để xin phép rửa; Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước; Đấng có quyền tha thứ lại thực hiện hành vi của người cần được tha thứ.

Qua tất cả những hành vi đó, Chúa dạy ta bài học của sự hiệp thông. Chính trong phép rửa, Thên Chúa nghiêng mình xuống để hiệp thông với con người. Còn hơn như vậy, Người hiệp thông hoàn toàn với kẻ tội lỗi. Người trở thành một người anh em giữa mọi người.

Bởi thế, phép rửa mà ta lãnh nhận hôm nay cũng sẽ làm cho ta hiệp thông với anh chị em mình, với những người chia sẻ cùng một đức tin, làm thành Hội Thánh, thân mình của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết luôn ăn năn thống hối tội lỗi chúng con, để chúng con xứng đáng lãnh lấy ơn tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con bền chí giữ vững tình yêu của chúng con dành cho Chúa, để trong mọi biến cố đời thường, chúng con luôn không bị đốn ngã, không bị chồn chân, nhưng luôn vươn tới chính Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường