Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 3:15-16.21-22: Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, ngày lễ này cũng khép lại Mùa Giáng Sinh.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

NGÀY 13/01/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3:15-16.21-22)

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.
21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.


Suy niệm

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, ngày lễ này cũng khép lại Mùa Giáng Sinh.

Với phép rửa tại sông Giođan mà Chúa Giêsu đã bước xuống như bao tội nhân, Người đã sống một cuộc sống xin vâng theo ý Cha. Vì thế, khi chịu phép rửa xong, trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Qua dấu chỉ này, Người Con Yêu Dấu đã chứng tỏ sự vâng phục của Ngôi Hai xuống thế làm người, sinh ra như một con người, cũng chịu tác động bởi điều kiện bên ngoài, cần phải lớn lên, cần được chỉ dạy vì Người muốn chia sẻ thân phận yếu hèn của con người để có thể cảm thông với tội nhân, và đền tội thay cho con người. 

Và nếu như phép rửa của Gioan mời gọi lòng sám hối thì Phép Rửa của Chúa Giêsu “sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" có giá trị ban ơn cứu rỗi. Vậy đâu là điều quan trọng nhất của tôi khi chịu phép Rửa tội của Chúa Giêsu? Tôi có ý thức mình sống đẹp lòng Thiên Chúa chưa vì Chúa đã tha hết tội tổ tông truyền cho người chịu phép Rửa tội? Khi được rửa tội, Kitô hữu được ghi dấu ấn thiêng liêng nhưng liệu chúng ta có vội lãng quên ấn tín Chúa đã trao cho mình khi mình chịu phép rửa chăng?

Mừng kính lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chúng ta được mời gọi sống tốt mỗi ngày hơn, để cũng được Chúa chúc phúc: “Con là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường