Clock-Time

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-56: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 15-08-2019

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – LỄ TRỌNG


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời."
 
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
 
SUY NIỆM

 

Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca kể lại: sau khi được thiên thần truyền tin, Đức Maria “liền vội vã đi đến một thành miền sơn cước trong xứ Giuđêa để thăm bà Êlisabeth” (Lc 1, 39). Khi nói như thế, thánh sử muốn nhấn mạnh rằng, khi Đức Maria ngoan ngoãn bước theo tiếng Chúa gọi dưới tác động của Chúa Thánh Thần, là Đấng làm cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng của Mẹ, thì điều đó có nghĩa là Đức Mẹ bước đi trên một con đường mới, nhanh nhẹn ra khỏi nhà mình để cất bước lên đường, và chỉ để cho một mình Thiên Chúa hướng dẫn. Thánh Ambrôsiô, khi chú giải về thái độ “vội vã” của Đức Maria, đã khẳng định: “Ơn Chúa Thánh Thần không bao hàm sự chậm trễ”. Cuộc đời của Đức Maria được hướng dẫn bởi Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa; tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền” (Lc 1, 38). Cuộc đời Đức Maria được đánh dấu bởi những biến cố và những lần gặp gỡ, nhất là sự tương giao với Con Thiên Chúa là Đức Giêsu. Đức Maria còn là con người của suy niệm, qua đó Mẹ thoáng thấy một cách rõ ràng hơn chương trình cứu độ nhiệm mầu mà Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại.

Sau đó, khi bước theo Đức Giêsu, từ Bêlem đến cuộc lưu đầy bên Ai Cập, qua cuộc sống mai ẩn và cuộc sống loan báo của Đức Giêsu, cho đến ngày đứng dưới chân thập giá, Đức Maria đã không ngừng nâng lòng lên Chúa theo tinh thần của bài ca Magnificat bằng cách chấp nhận một cách trọn vẹn, ngay cả trong những giây phút tối tăm và đau khổ theo dự định tình yêu của Thiên Chúa đến độ Mẹ đã trở thành mẫu mực cho đức tin của Giáo Hội (x. Lumen Gentium – Ánh sáng muôn dân, S. 64-65).

Toàn bộ đời sống là một sự đi lên; toàn bộ cuộc sống là một sự suy niệm, vâng lời, tin tưởng và hy vọng, ngay cả trong những lúc tăm tối; và toàn bộ đời sống là sự “vội vã thánh thiện”, một sự vội vã với ý thức rằng ta phải luôn dành ưu tiên cho Thiên Chúa, ngoài ra không còn điều gì khác trong cuộc đời có quyền thúc bách chúng ta.

Lạy Chúa, Đức Maria đã được cất nhắc lên trời, Mẹ đã để cho ơn Chúa ban cho Mẹ sinh ích cho chúng con, xin cho mỗi chúng con cũng được như Mẹ hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường