Clock-Time

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-56: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 15-08-2016

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – LỄ TRỌNG


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời."
 
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
 
SUY NIỆM

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Mẹ Maria luôn ngợi khen Thiên Chúa. Ngợi khen trong chính thần trí đã làm cho Mẹ Maria vui mừng. Tại sao Mẹ Maria vui mừng? Vì ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ.

Mẹ Maria đã được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn mọi người thế, vì thế mà “từ nay, hết mọi đời sẽ khen Mẹ Maria có phúc”.

Và hôm nay, Giáo Hội mừng Mẹ Maria với đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác. Đó là điều “Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả”. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ân ban mà Mẹ Maria đã lãnh nhận. Chúng ta kính mừng Mẹ vì “Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”, để rồi chúng ta thêm tin tưởng Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài đã hứa cho những ai trung thành sống niềm tin và nhớ lại lòng thương sót của Người dành cho chúng ta đến muôn đời.

Vậy chúng ta mừng Mẹ Maria với ý nghĩa nào?

Mừng Mẹ Maria hồn xác về trời là cách chúng ta ca mừng những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm nơi Mẹ Maria: là Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội. Vì ơn được lên trời cả hồn lẫn xác là do sự kiện Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vì chưng, Thiên Chúa đã gìn giữ cho khỏi hư nát thân xác Mẹ đã cưu mang Con của Chúa và đã sinh ra cho thế gian Đấng ban Sự Sống”.

Mẹ Maria được làm Mẹ Thiên Chúa đã là một hồng ân lớn lao cho cả thế giới thế nào, thì việc Mẹ Maria được về trời cả hồn lẫn xác cũng khai mở cho chúng ta tương lai sẽ được về với Chúa cả hồn lẫn xác như vậy. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria, người Mẹ tuyệt vời của chúng ta trong ngày lễ mừng hôm nay và xin Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta còn đang trong cuộc lữ hành trần thế này.

Lạy Chúa, Chúa đã về trời cả hồn xác Me Maria thì xin cho chúng con cũng hằng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời để mai sau cũng được cùng Thánh Mẫu chung hưởng  vinh quang bên Chúa. Amen GKGĐ Giáo phận Phú Cường