Clock-Time

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Giáo Hội cử hành long trọng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15.8 hằng năm theo chu kỳ phụng vụ. Ngày lễ này là một cơ hội, một dịp tốt để mỗi chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của đời sống đạo hiện tại của chúng ta. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B


LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 39-56)

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth, và sau khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện". Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn người trở về nhà mình.

Suy niệm

Giáo Hội cử hành long trọng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15.8 hằng năm theo chu kỳ phụng vụ. Ngày lễ này là một cơ hội, một dịp tốt để mỗi chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của đời sống đạo hiện tại của chúng ta. 

Cách mà Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào ngày lễ này thật ý nhị và sâu sắc. Giáo Hội đưa chúng ta đến với hình ảnh một người mẹ ở giai đoạn đầu của thai kỳ, đã mạo hiểm viếng thăm bà chị họ ở miền núi xa xôi. Với sự nhiệt tình và lòng can đảm, Mẹ Maria vượt qua chặng đường dài để gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và cũng nhằm giúp đỡ chị họ của mình trong những tháng cuối của thai kỳ. 

Cuộc đối thoại đậm chất thơ, đậm tình máu mủ ruột thịt nhưng cũng hết sức thiêng liêng, đầy tràn niềm tin của hai người phụ nữ. Thời điểm tốt đẹp phù hợp cho tâm tình ca ngợi của Mẹ được thể hiện, nên Mẹ đã hát “bài ca Magnificat” bất hữu. 

Nội dung cho thấy bài ca tán tụng này thể hiện lòng biết ơn của Mẹ với Thiên Chúa vì sự tín nhiệm, vì tình yêu dành cho mình và cho cả thế giới. Mẹ ý thức mình là người được cứu độ và ý thức nhờ việc cưu mang Chúa Con mà Mẹ trở thành người phụ nữ có phúc hơn mọi phụ nữ và tự tin nói với thế giới: “Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài chí thánh”. Qua cách tán dương của Mẹ, chúng ta cảm nhận Mẹ đang nói với cả thế giới về đường lối Thiên Chúa yêu thích và cách mà chúng ta có thể đến với Ngài một cách tốt đẹp: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Thiên Chúa không ưa của lễ hiến tế hay toàn thiêu, nhưng Chúa yêu thích tâm hồn chân thật, và nhất là Chúa mong chúng ta hiến dâng chính mình để cho ý Chúa được thể hiện. Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta trong mọi sự.

Mừng biến cố trọng đại này, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta biết cách đến với Chúa đúng đắn, sống thánh ý Chúa cách trung tín và trọn vẹn, để góp phần xây dựng Giáo Hội bền vững hơn.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ công nghiệp của Đức Mẹ, xin thánh hóa toàn bộ cuộc đời chúng con, để chúng con cùng được như Đức Mẹ, xứng đáng lãnh lấy phần thưởng đời đời trên thiên quốc. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường