Clock-Time

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38  Ngày lễ hôm nay nhằm tôn kính đặc biệt hồng ân cao cả mà Đức Mẹ được Chúa tặng ban: đó là việc ngay từ giây phút thành thai, Đức Mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn trong sự thánh thiện vẹn toàn.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG C

NGÀY 08/12/2018


LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - LỄ TRỌNG


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1:26-38)

Khi ấy, 26 bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà".29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm

Ngày lễ hôm nay nhằm tôn kính đặc biệt hồng ân cao cả mà Đức Mẹ được Chúa tặng ban: đó là việc ngay từ giây phút thành thai, Đức Mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn trong sự thánh thiện vẹn toàn. Đức Mẹ đã được giải thoát khỏi tội mà từ ngàn xưa, tổ tông đã di truyền trên mọi thế hệ con cháu.
Dưới đây là những lý do khiến Hội Thánh công bố tín điều Đức Trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội.

1. Chúa Giêsu Kitô, vì sự thánh thiện của Người, phải được sinh ra bởi người mẹ vô nhiễm nguyên tội. Bởi Đấng tuyệt đối thánh thiện, không thể sinh ra từ một thân thể bị nhơ nhớp vì tội lỗi. Thân xác của Chúa Kitô là thành phần được lấy ra từ thân xác của Đức Maria. 

2. Vinh quang của Chúa Giêsu đòi hỏi phải giữ cho Mẹ của Người khỏi vết nhơ nguyên tội. Mục đích của Chúa Con khi xuống trần gian này là để huỷ diệt quyền lực của quỷ dữ và tội lỗi. 

3. Đây cũng là sự chiến thắng của Đức Mẹ đối với ma quỷ. Sự chiến thắng đó đã được Thiên Chúa loan báo từ ngàn xưa: “Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân” (St 3,15). 

Chúng ta tạ ơn Chúa đã tạo dựng cho nhân loại một đóa hoa rạng ngời luôn tỏa hương thơm ngát là Mẹ Maria. Tạ ơn Chúa đã tặng ban cho đời một đóa hoa luôn thanh thoát, cao quý bởi tình yêu hiến dâng cho Chúa để phục vụ cho đời. Tạ ơn Chúa và nguyện cầu cùng Mẹ giúp chúng ta biết trở thành đóa hoa thơm ngát dâng tặng cho đời và ca tụng Thiên Chúa.

Trong khi cất tiếng ca ngợi đặc ân Chúa ban cho Đức Mẹ, chúng ta không dừng lại ở việc tôn vinh, nhưng phải bắt chước Đức Mẹ mà sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa là xa tránh tội lỗi; vươn lên từng ngày để thực hành sự thánh thiện trong đời sống của mình; luôn kết hiệp với Chúa bằng việc cầu nguyện, liên lỉ gẫm suy Lời Chúa, siêng năng rước Thánh Thể, chầu Thánh Thể; sống bác ái, luyện tập nhân đức,v.v. 

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là đóa hoa đẹp nhất trần gian. Bông hoa đời Mẹ thanh khiết, không tì ố, luôn đẹp lòng Chúa. Chúng con xin nương nhờ công đức của Mẹ để ơn Chúa xuống trên gia đình chúng con. Xin Mẹ cũng luôn ban phước lành cho nhân gian chúng con được bình an. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường