Clock-Time

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta nhận ra hồng ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô – Người đã cho chúng ta được diễm phúc thoát khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta được làm con Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG B


LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - LỄ TRỌNG 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1: 26-38)
 

Khi ấy, 26 bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà".29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm

Theo giáo lý, mỗi chúng ta sinh ra đều mang nhiễm tội của nguyên tổ. Tuy nhiên, có một người được miễn nhiễm tội ấy - người có sứ mạng cộng tác cách đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa - con người ấy là Đức Maria. Vậy bởi đâu, Mẹ được ơn vô nhiễm ấy?

Bởi Mẹ là mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng Trinh Nữ Maria. Mẹ mang trong mình Ngôi Lời Thiên Chúa, là Đấng Thánh, không vết nhơ tội lỗi. Chẳng lẽ Thiên Chúa để Mẹ mang vết nhơ của tội nguyên tổ khi mang trong mình Ngôi Hai Thiên Chúa! Chính lời chào sứ thần nói với Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” như khẳng định Mẹ được ơn vô nhiễm bởi Thiên Chúa luôn ở cùng, với tràn đầy ân sủng Chúa.

Chính bởi Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ cộng tác trong chương trình cứu chuộc con người nên Ngài ban ơn và hơn hết vì Ngài là Thiên Chúa nên “không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Ngoài ra, Giáo Hội đã tuyên tín về tín điều này (1854) và những năm sau đó chính Mẹ đã hiện ra và nói với thánh nữ Bernadet tại Lộ Đức (1858) là Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm.

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta nhận ra hồng ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô – Người đã cho chúng ta được diễm phúc thoát khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta được làm con Chúa. Đồng thời, qua mẫu gương Mẹ Maria, chúng ta sống theo gương Mẹ, luôn gắn bó với Chúa để được “Chúa ở cùng”, để một ngày kia chúng ta được cùng Mẹ chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên quê trời.

 Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria ơn trọng đại để Mẹ cộng tác với Con Chúa trong chương trình cứu chuộc. Xin cho chúng con những ơn cần thiết để noi gương Mẹ, chúng con biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và sáng danh Chúa hơn. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường