Clock-Time

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23:  Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA – LỄ KÍNH


Tin Mừng Mt 1: 18-23
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 1: 1-16.18-23)

1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham:2 Ông Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacop; Giacop sinh Giuđa và các anh em ông này;3 Giuđa ăn ở với Tama sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram;4 Aram sinh Amminadab; Amminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon;5 Salmon lấy Rahab sinh Booz; Booz lấy Rút sinh Giobed; Giobed sinh Giêsê;6 ông Giêsê sinh David.1 Vua David lấy vợ ông Uria sinh Salomon7 Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa;8 Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia;9 Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekiel;10 Ezekiel sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia;11 Giosia sinh Giêconia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.12 Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven;13 Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado;14 Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút;15 Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacop;16 Giacop sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”.22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.

SUY NIỆM

Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Ai trong chúng ta cũng có nguồn gốc tổ tiên, có quê hương nơi chốn.

Trang Tin Mừng cho chúng ta thấy gia phả của Đức Giêsu. Một điều đặc biệt trong gia phả ấy, có tên những người phụ nữ (Tama, Rut, Rahab, vợ ông Uria và Maria). Trong số 5 người phụ nữ, ngoài Maria - người được chọn rất đặc biệt, được ví như Eva mới để sinh hạ Đấng Cứu Thế - thì có tới 4 người phụ nữ có lý lịch không được tốt đẹp cho lắm, dẫu vậy họ vẫn có chỗ đứng trong gia phả của Đức Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy vị thế của Đức Maria trong gia phả. Người đã cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hơn nữa, qua gia phả, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và những người tội lỗi vẫn có cơ hội bước vào gia phả của Ngài qua Đức Giêsu Kitô.

Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về gia đình Thiên Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có tự do để chọn lựa: muốn hoặc không muốn vào gia phả của Chúa? Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?

Lạy Chúa, chúng con biết mình bất xứng tội lỗi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin đón nhận chúng con và cho chúng con được tham dự vào gia đình Thiên Quốc khi chúng con kết thúc cuộc lữ hành trần thế này. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường