Clock-Time

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80: Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả. Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả, từ khi thụ thai đền sinh ra và chết đi đã làm cho bao người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 24-6-2016
Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80


Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả. Năm Phụng vụ, Giáo hội mừng sinh nhật Chúa Giêsu 25/12, mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria 8/9, và mừng sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả 24/6.

Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả, từ khi thụ thai đền sinh ra và chết đi đã làm cho bao người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi “ Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” ( Lc 1, 66) cha mẹ, người họ hàng, láng giềng của Gioan Tẩy Giả đã nhận ra và xác tín rằng có Chúa phù hộ Ngài: “ Quả thật, có bàn tay Chú phù hộ em” ( Lc 1, 66)

Gioan Tẩy Giả được tạo dựng trong cung lòng bà Êlisabeth bởi quyền năng Thiên Chúa.

Gioan Tẩy Giả đón nhận ơn Chúa trong cuộc thăm viếng giữa Mẹ Maria và bà Êlisabeth. Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng bà Êlisabeth.

Gioan Tẩy Giả thuộc về Thiên Chúa, vì tên Gioan là do Thiên Chúa đặt cho để thi hành sứ mạng Chúa trao.

Gioan Tẩy Giả có sứ mạng dọn đường cho Chúa đến mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Gioan Tẩy Giả chịu tử đạo máu đổ, đầu rơi, đầu Ngài đặt trên đĩa để minh chứng lòng trung thành với sứ mạng Chúa trao, và can đảm lên tiếng bảo vệ luân lý mà con người phải giữ luật.

Thánh Irênê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người đang sống”

Cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả luôn được Chúa phù hộ, vinh quang Thiên Chúa được thể hiện trong sứ mạng dọn đường cho chương trình cứu độ của Chúa. Vì Ngài luôn thực hiện theo Thánh ý Chúa.

Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, nhắc nhớ mỗi người chúng ta được sinh ra bởi quyền năng của Thiên Chúa, được cứu độ bởi Đức Giêsu Kitô hiến mạng đền tội thay cho chúng ta, được Ba Ngôi Thiên Chúa luôn phù hộ chúng ta. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta dấn thân thờ phượng Chúa, sống theo lời Chúa dạy, thực thi Thánh ý Ngài và trung thành với Chúa đến cùng. Như thế mỗi người chúng ta dọn đường cho Chúa đến với con người, và con người qua chúng ta đến với Chúa.

Xin Chúa cho chúng con sống trung thành với ơn gọi Chúa ban để vinh quang Chúa được thể hiện và nhiều người biết đến đón nhận ơn cứu độ, sống hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, và hiệp nhất với nhau.

Lm. Laurensô Trương Văn Luyện