Clock-Time

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - GKGD Giáo Phận Phú Cường

“Ân sủng đến trước chúng ta trong mọi sự. Nhưng nghe hay không nghe lời hướng dẫn của Chúa là chuyện của ý riêng ta”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

SUY NIỆM NGÀY 24-6-2020 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 57-66.80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

SUY NIỆM

 

Thánh Augustinô khi đề cập đến mối liên quan giữa ân sủng và ý chí tự do, giữa ơn Chúa và lựa chọn của con người, ngài cho rằng: “Ân sủng đến trước chúng ta trong mọi sự. Nhưng nghe hay không nghe lời hướng dẫn của Chúa là chuyện của ý riêng ta”. 

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một ân huệ đặc biệt mà chính Thiên Chúa đã ban cho Gioan Tẩy Giả, không phải nhờ tài năng mà ngài có được, nhưng tất cả là do ân sủng và kế hoạch của Thiên Chúa:  “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1, 66). 

Như vậy, Thiên Chúa trao ban ân sủng và dẫn đưa Gioan đi vào trong kế hoạch của Ngài. Với cá nhân của Gioan, ông đã khám phá ra kế hoạch này và ông đã toàn tâm, toàn ý, khiêm tốn và tự do để gắn kết sứ mạng của mình trong hành trình của Thiên Chúa. Bởi đó, mọi lời nói, việc làm của Gioan đều làm chứng về con đường cứu độ, con đường tình yêu và sự thật của Thiên Chúa.

Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cũng được trao ban ân sủng qua bí tích Rửa Tội để trở nên con cái ánh sáng của Thiên Chúa. Vậy chúng ta có sống giá trị ân sủng này trong con đường của Thiên Chúa không hay chúng ta chỉ chạy theo những lối sống hưởng thụ của thế gian?  Chúng ta được trao ban ân sủng để sống đời sống hôn nhân gia đình, vậy đâu là lời đáp trả tự do và trách nhiệm để xây dựng hạnh phúc gia đình trong con đường tình yêu của Thiên Chúa?

Bài học cao quý về lời đáp trả ân sủng cao vời của Thiên Chúa mà Gioan Tẩy Giả đã thực hiện, mời gọi chúng ta noi gương ngài sống đời sống Kitô hữu tốt lành và đời sống gia đình một cách tự do, trách nhiệm theo những giá trị Tin Mừng của Thiên Chúa.