Clock-Time

Suy Niệm Lễ Thánh Giuse 19.3

Giáo Phận Phú Cường - Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ...
Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

"Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi". Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37).

Xướng: 

1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Ðáp.

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. - Ðáp.


Bài Ðọc II: Rm 4, 13. 16-18. 22

"Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 83, 5

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. - Alleluia.


 Phúc Âm: Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền. Ðó là lời Chúa.


Hoặc: Lc 2, 41-51a

"Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Ðó là lời Chúa. 


SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, và nhất là của các vị gia trưởng. Cá nhân tôi luôn thắc mắc: Vì sao thánh Giuse lại được tin tưởng và yêu mến nhiều đến thế ? Trước hết, chúng ta hướng về lịch sử của ngày lễ một chút, để có cơ sở nền tảng cho những diễn nguyện của chúng ta.

1. Những thế kỷ đầu Giáo hội không đề cập nhiều đến việc tôn kính thánh Giuse, cũng chưa có cổ võ hay khơi gợi lòng sùng mộ dành cho ngài, vì lúc này, Giáo hội sơ khai nghiêng chiều về việc hộ giáo nhiều hơn.

2. Thế kỷ XII mới manh nha cho việc tôn kính ngài. Người tiên phong chính là thánh Bênađô. Ngài có những bài giảng rất hùng hồn về thánh Giuse. Ngài đề cao vai trò của thánh Giuse trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ngoài ra, thánh Bênađô không tiếc lời tuyên dương những nhân đức của thánh Giuse. Bên cạnh đó, dòng Ðaminh với thánh Tôma tiến sĩ (1274), dòng Phanxicô cũng góp phần lớn, gây ảnh hưởng và cổ võ phong trào sùng kính thánh Giuse.

3. Từ các thế kỷ sau, lòng sùng mộ dành cho thánh Giuse mỗi ngày một sâu sắc và rộng lớn hơn, nhất là ở Châu Âu. Lần lượt, thánh Têrêsa cả, cải tổ dòng Cát Minh cũng tôn kính và ca ngợi nhân đức của thánh Giuse.

4. Đến thế kỷ XIX, lòng sùng mộ thánh cả Giuse lan toả trong toàn Giáo hội. Năm 1870, Ðức Piô IX, thể theo đề nghị của Hàng Giám Mục thế giới, tại Công Ðồng chung Vatican I, long trọng tuyên nhận thánh Giuse làm Ðấng bảo trợ Giáo hội hoàn vũ, đồng thời chọn ngày 19.3 hàng năm để mừng kính với bậc trọng thể.

Năm 1889, Ðức Lêo XIII ban hành thông điệp “Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Ðức Mẹ và cha nuôi Chúa Giêsu”, thật sự trở nên bản giao hưởng thần học lừng danh, ca ngợi thánh Giuse. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha ra lệnh, phải tôn kính thánh Giuse vào mỗi tháng 3 hàng năm. 


MỘT CÂU CHUYỆN LẠ VỚI CÁ NHÂN TÔI

Tôi không phải là fan hâm mộ của thánh Giuse, nhưng luôn ý thức vai trò của ngài đối với các linh mục và nhất là với các chủng sinh. 

Tôi còn nhớ rõ sự kiện tôi được ơn lạ lùng sau gần cả tháng trời mòn mỏi cầu nguyện. Lúc đó, tôi chuẩn bị làm bài thần học tu đức nói về tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể với đời sống linh mục. Tôi loay hoay tìm tài liệu để dẫn chứng cho bài viết thêm thuyết phục, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Tôi có chút nản lòng, định bỏ cuộc. Trên đường đi từ Thư viện Chủng viện về phòng mình, tôi đi ngang qua thánh Giuse, cái tượng này cao lớn và vừa mới điêu khắc lại, tôi dừng lại và ngắm thánh cả Giuse vừa nói vừa đùa cho bớt căng thẳng : Anh Giuse ơi! Maria gọi anh về ăn cơm kìa. Tôi cười và tự khen mình cũng cóóc hài hước đấy chứ. Thế rồi, tôi chợt nhớ lại chia sẻ của một cha về thánh Giuse nhân ngày bổn mạng Chủng Viện: Mọi khó khăn thánh Giuse đều tháo gỡ được hết, chỉ cần đến với ngài là xong. Ngay lúc ấy, tôi tỉnh ra và làm dấu đọc kinh lạy Cha, rồi nói dăm ba câu như xin ngài giúp cách hoàn thiện đề tài này. Tôi cũng muốn đọc kinh cầu của ngài nhưng thú thật tôi chẳng thuộc hết, nên thôi. Cầu nguyện xong, tôi đi từ từ về phòng mình, ngồi vào bàn học định lấy quyển sách đạo đức đọc để đốt thời gian, nhưng thật bất ngờ, tôi bắt gặp ngay đề tài của một cha đã làm trước mình ở Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Huế. Lúc đó, tôi như bắt gặp phải vàng, cầm lấy, mở ra và đọc ngấu nghiến, đọc như chưa bao giờ được đọc. Ngay khi ấy, tôi chẳng nghĩ gì đến việc thánh Giuse đã giúp tôi và vì quá mừng mà quên mất nguyên nhân của nó, nhưng khi đọc đến : “Thánh Giuse, con người của Thánh Thể”, tôi mới chợt nhận ra : Thánh Giuse đã giúp tôi. Tôi rất xúc động về ngài và thầm tạơn ríu rít. Rồi từ đó, tôi xác tín hơn vào thánh Giuse khi gặp khó khăn. Mọi chuyện sẽ ổn khi có thánh Giuse can thiệp.


MỘT NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT

Mỗi người đều có những cái đặc biệt của riêng mình. Đó là cái để tạo nên bản thể của mỗi chúng ta và cũng để phân biệt với anh chị em. Thánh Giuse cũng vậy đấy. Ngài là con người đặc biệt và chẳng thể nào lẫn với bất cứ vị thánh nào khác. Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu ; Giuse, bạn trăm năm Đức trinh nữ Maria ; Giuse, người thợ mộc bản lĩnh ; Giuse, người lao động cần mẫn ; Giuse người của những thị kiến ; Giuse, con người của đức vâng phục ; Giuse, người cha đầy lòng nhân ái và khiêm nhường ; Giuse, người cứu giúp những ai lâm cảnh khốn khó…vv…Đặc biệt của những khác biệt, thánh Giuse, người của cầu nguyện và chiêm niệm trong thinh lặng. Thánh Giuse, người mà trong tất cả các sách thánh, chẳng thấy ghi lại lời nào thốt ra từ miệng ngài, nhưng lại gây sự chú ý phổ quát với mọi người.

Ngày lễ này rất riêng và chất chứa nhiều sứ điệp căn bản, đáng chúng ta chiêm ngắm và học hỏi. Đầu tiên phải nói đến chính là sự mẫu mực trong đời sống gia đình. 

Thánh Giuse âm thầm gánh vác trọng tráchđược trao cho mình mà không than vãn hay kêu trách. Cần cù làm những gì mà một người chồng phải làm và một người cha phải thi hành, nhất là gương sáng cho con cái. Thiết nghĩ,có những lời nói hay là những chia sẻ, giao tiếpcủa thánh Giuse với Đức Mẹ, vớiChúa Con, với những người hàng xóm vàláng giềng, nhưng có lẽ, nó chẳng là những lời hay ýđẹp theo kiểu danh nhân, hay nhà hiền triết nên chẳng ai quan tâm đến việc phải ghi chép lại cả. Nhất là, các thánh sử chỉ ghi lại những gì Thiên Chúa muốn mà thôi. Điều này hợp lý hơn cho một thánh nhân chỉ được mô tả cách đơn giản và mộc mạc về con người và hình dáng. Ngài thực sự bình thường đến khó tả. Vì lẽ ấy, thánh Giuse lại trở thành đối tượng nghiên cứu và tìm tòi của nhiều người, rồi nên đặc biệt với tất cả mọi người.


GIUSE, NGƯỜI CHĂM CHỈ TÌM GẶP CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI

Thánh Giuse không nói nhưng ngài luôn hành động và thực thi tất cả những lệnh truyền của Chúa. Ngài ý thức việc gặp Chúa không ở đâu xa mà ngay bên cạnh mình và trong gia đình mình. Chúa con là món quà vô giá mà thánh nhân có được từ khi Chúa vào đời cho đến khi Ngài lìa đời. Thánh Giuse luôn ý thức, để giữ được Chúa Con và thánh ý Chúa Cha, cần phải có tâm hồn của người biết tỉnh thức, biết cầu nguyện và biết thinh lặng. Cho nên, bên Chúa Con, thánh nhân tìm gặp Chúa Cha và trong Chúa Con, thánh nhân tìm gặp Người Con ; với Chúa Con, tâm hồn cha nuôi Giuse ngày càng rộng lớn và biết thế nào là yêu thương thực sự. Bởi cốt lõi của tình yêu, chính là để Chúa lớn lên trong tâm hồn mình và nuôi dưỡng Tình Yêu đó bằng nguồn suối của Tình Yêu mình đang có, nghĩa là không phải thánh Giuse nuôi dưỡng Chúa Giêsu mà nhờ Chúa Giêsu, thánh Giuse mới có sức để trở thành người lao động kiên cường và cần mẫn nhất mọi thời đại.


GIUSE, NGƯỜI THỢ MỘC BIẾT YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

Sự nối tiếp và thông truyền tình yêu của cha và con là hoàn toàn được chứng nghiệm nơi chính con người của thánh Giuse. Tận tuỵ và hy sinh vô điều kiện đã minh chứng tình yêu vô vị lợi mà thánh nhân học đươc nơi chính con nuôi của mình. Có lẽ, ba mươi năm chung sống dưới một mái nhà, Chúa Giêsu cũng biết thế nào là yêu thương và được yêu thương. Ngoài Mẹ Maria luôn một mực yêu thương cho đến cùng, thì người thứ hai chính là thánh Giuse đã biết yêu thương cùng một kiểu thức như thế.

Thánh Giuse chứng minh bằng hành động những gì mình có thể và phải làm với hơn cả khả năng mình có để gia đình mình thật sự đầm ấm và an vui, để hai người còn lại cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc và che chở. Khi giáo dục không bằng lời mà bằng hành động công chính và thánh thiện, có thể, con cái sẽ khó nhận ra sứ điệp trọn vẹn mà thánh nhân muốn chuyển tải, nhưng chí ít, Chúa Giêsu biết bản thân học được gì từ trong sự thinh lặng của thánh Giuse? Công chính, thánh thiện tự thân đã là hoa trái của tình yêu và yêu không bờ bến rồi! Từ đó, Chúa Giêsu cũng làm thế với các môn đệ của mình, mà như thánh Gioan nói : Chúa Giêsu đã yêu thương họ, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Nhìn Chúa Giêsu để biết thánh Giuse: xem quả biết cây, xem việc làm biết người.

Chúng ta cần tư duy và gẫm nguyện hành động của thánh nhân mà học hỏi để biết cách dạy dỗ con cái tốt hơn chăng ? Căn tính của gia đình là lòng thương xót, là sự tha thứ mãi mãi và tình yêu vô cùng. Hãy là Giuse khác trong gia đình của chúng ta!


LỜI NGUYỆN 

Lạy thánh Giuse xin chuyển cầu cho chúng con trước toà Chúa. Xin giúp chúng con biết thực thi thánh ý Chúa như ngài. Xin hướng lòng chúng con về chính Mầu nhiệm cuộc đời Con Một Chúa, để khi thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa, chúng con xứng đáng cùng ngài chung hưởng vinh quang. Amen.


 
Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân