Clock-Time

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo Hội. Hai ngài là nên tảng nâng đỡ đức tin của mọi tín hữu, vì hai ngài đã xác tín và phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa, và đổ máu đào minh chứng về Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ - LỄ TRỌNG
 

Ngày 29-6-2018
 

                             

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo Hội. Hai ngài là nên tảng nâng đỡ đức tin của mọi tín hữu, vì hai ngài đã xác tín và phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa, và đổ máu đào minh chứng về Chúa.

Để có được một đức tin dám sống và chết vì Chúa, chính hai vị Tông đồ này cũng đã trải qua bao thử thách, gian truân. Cả hai cũng đã từng chối Chúa, từng bách hại Chúa. Nghĩa là đã có lúc Chúa không là gì trong đời sống của các ngài. Nhưng điều quan trọng cuối cùng là các ngài đã dùng chính cái chết của mình để thưa với Chúa “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Các ngài đã sống trọn tâm tình “Chúa là tất cả đời con, Chúa là Đấng quan trọng nhất trong đời con”.

Giáo Hội được ơn Chúa gìn giữ để “Quyền lực tử thần không thắng nổi”. Nhưng không vì thế mà mỗi người cứ an tâm, vì “tử thần” không làm gì nổi mình. Muốn quyền lực tử thần không làm gì được chúng ta, mỗi người chúng ta cần trả lời câu Chúa Giêsu hỏi chúng ta:Lúc này đây, với con,Thầy là ai”.

Đây không phải là câu trả lời theo sách giáo lý hay Kinh Thánh mà chúng ta thuộc lòng. Nhưng từng phút, từng việc, Chúa là ai đối với tôi? Nếu lúc nào chúng ta cũng có thể trả lời với tất cả xác tín: Chúa là Đấng con tôn thờ trong công việc, trong lời nói và trong việc làm này, lúc đó, chắc chắn “Quyền lực tử thần không thắng nổi” ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng, còn lòng trí thì xa Chúa, “tử thần” sẽ thống trị chúng ta.

“Thầy trao cho con chia khóa Nước Trời”. Uy quyền và sức mạnh của Chúa trao cho hai vị Tông đồ cả, giúp các ngài mở và đóng được cửa Trời. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng  được Chúa trao cho quyền lực này, khi Chúa trao cho chúng ta sức mạnh của Lời Chúa, của Thánh Thể. Mỗi ngày, chúng ta có sử dụng quyền lực của Chúa để chiến thắng quyền lực tử thần không? 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho Giáo Hội có Hai Vị Tông đồ Cả, để dạy dỗ và dám sống chết cho Giáo Hội. Xin cho chúng con biết vâng phục Mẹ Hội Thánh, để chúng con luôn được bảo vệ trong chân lý và quyền năng Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường