Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Chúa Lễ Thăng Thiên Năm A | Mt 28:16-20 | Phút Cầu Nguyện

Cuộc sống ngày nay có nhiều chuyện khiến con người bị chi phối! Không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền, mà ngay cả đời sống đức tin cũng thế. Một đàng người ta muốn hướng về hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng đàng khác người ta hay bị lôi kéo bởi những ham thích nơi thế gian, những đam mê của xác thịt và những cám dỗ của ma quỷ. Điều đó nói lên sự hạn chế nơi con người đầy yếu đuối...

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Chúa Lễ Thăng Thiên Năm A
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,16-20)

16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

Cuộc sống ngày nay có nhiều chuyện khiến con người bị chi phối! Không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền, mà ngay cả đời sống đức tin cũng thế. Một đàng người ta muốn hướng về hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng đàng khác người ta hay bị lôi kéo bởi những ham thích nơi thế gian, những đam mê của xác thịt và những cám dỗ của ma quỷ. Điều đó nói lên sự hạn chế nơi con người đầy yếu đuối.

Cũng như những môn đệ nơi trang Tin mừng hôm nay, khi thấy Chúa Giêsu phục sinh nhưng “ có ít kẻ còn hoài nghi” . Đã là môn đệ, nghĩa là những người đang dấn bước theo Chúa để tìm hạnh phúc cho đời mình, nhưng khi gặp Chúa, các ông lại sinh ra hoài nghi. Đó là hạn chế của các môn đệ Chúa Giêsu đã từng bị chi phối bởi những khát vọng về một người thầy mang lại cho mình những thứ thuộc về thế gian. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn sai các ông đi để rao giảng, làm phép rửa, dạy dỗ người khác giữ luật Chúa. Đó chẳng phải là công việc của những người thợ “lành nghề” hay sao? Thế mà hôm nay Chúa Giêsu lại giao cho những người đang còn vất vả đối diện với khó khăn trong đời sống đức tin!

Từ đó ta mới hiểu Chúa muốn rằng, chính khi mình thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng thì cũng là cơ hội để mình kiện toàn bản thân. Chẳng hạn, một giáo lý viên, muốn dạy cho các học viên của mình hiểu bài hơn, nhiều khi họ phải tìm hiểu nhiều vấn đề về đức tin. Và khi tìm hiểu như thế, họ lại có cơ hội hiểu hơn về những chân lý đức tin. Từ đó giúp họ sống đức tin vững vàng hơn.

Hơn nữa, không phải Chúa Giêsu trao sứ vụ cho các môn đệ một cách ngẫu nhiên hay vô tình nhưng “ và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế ”. Bởi vì Chúa Giêsu biết đây mới thực sự là điều quan trọng đối với một người đi loan truyền đức tin cho người khác. Có thể bạn không giỏi, có thể bạn chưa sống thánh thiện hay có thể bạn vẫn còn gặp những khó khăn trong đời sống đức tin nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng chính là có Chúa ở cùng. Một khi mình xác tín có Chúa luôn hiện diện và ban ơn nâng đỡ cho mình thì mình sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại về phần con người, để thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời này. Đồng thời cũng góp phần trở nên môn đệ Chúa để loan báo Tin mừng phục sinh cho anh chị em mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn ra những giới hạn của bản thân mình, không phải để tự ti nhưng để phó thác vào “sự ở cùng” của Thiên Chúa mà can đảm lên đường rao giảng Tin mừng của Chúa, ngõ hầu chúng ta cũng có thể trở nên những môn đệ đích thực của Chúa .