Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A | Ga 20:19-23 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội đến chân lý toàn vẹn. thống nhất Giáo hội trong cùng một phép rửa, một đức tin để cùng xây dựng nhiệm thể Đức Kitô; Người phân phối các nhiệm vụ, ban các đặc sủng và tô điểm Giáo hội bằng các nhân đức. Chúa Thánh Thần còn bảo đảm, xác tín và chứng minh tất cả sự nghiệp của Chúa Kitô... 

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
hiệp thông loan báo tin mừng

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,19-23)

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức  Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”  20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.  21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.  22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

SUY NIỆM

Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống chẳng những là một biến cố lịch sử vĩ đại, mà còn là một khởi điểm vô cùng linh hoạt. Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và sau đó trong lòng các tín hữu đã khai sinh một Giáo hội mới. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch phát sinh một phép lạ triền miên trong tâm hồn các tín hữu, để bảo toàn sự hiện diện của Chúa Kitô và hình ảnh con cái Thiên Chúa trong từng người và trong cộng đoàn mới được thành lập, nghĩa là bảo toàn sức sống thiêng liêng trong Giáo hội.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội đến chân lý toàn vẹn. thống nhất Giáo hội trong cùng một phép rửa, một đức tin để cùng xây dựng nhiệm thể Đức Kitô; Người phân phối các nhiệm vụ, ban các đặc sủng và tô điểm Giáo hội bằng các nhân đức. Chúa Thánh Thần còn bảo đảm, xác tín và chứng minh tất cả sự nghiệp của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuẩn bị một cơ cấu siêu nhiên để chúng ta có thể trở thành con cái Thiên Chúa, còn lại một vấn đề là chúng ta phải bền vững và phải được sức sống thần linh của Ngài thúc đẩy và linh hoạt.

Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: “Thầy ra đi thì có lợi cho các con, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với các con”. Bởi vì sự hiện diện thể xác của Chúa Giêsu ở trần gian có hạn định, và chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích sự nghiệp cứu chuộc của Người. Sự hiện diện siêu nhiên, tức sự sống bên trong mới là cứu cánh: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Sống ở đây là nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật; và nhận biết Đấng Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu đã kết thúc sự hiện diện thể lý để cho sự hiện diện thiêng liêng của Người được thể hiện nơi các tâm hồn, một sự hiện diện âm thầm, mới mẻ và huyền diệu, đó là sự hiện diện của Thánh Thần. Chính các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần đã nhận được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và chúng ta có thể thấy được hiệu quả của nó qua việc các tông đồ nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, và hăng hái ra đi làm chứng cho Chúa và loan báo Tin mừng cho tới tận cùng trái đất: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và canh tân trái đất, canh tân tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con biết hiệp hành với nhau loan truyền Tin mừng Phục sinh của Chúa cho mọi người. Amen.