Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Lc 9:23-26 | Phút Cầu Nguyện

Trong lời kinh “Kính các thánh tử đạo Việt Nam”, những lời tôn vinh đẹp nhất được vang lên: “Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng”. Nhưng tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô là một tình yêu tự nguyện, tự hiến bản thân như Chúa mà “không oán hận”. Vì không oán hận nên hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả và hoa trái ấy là đức tin của dân tộc Việt Nam chúng ta, Giáo hội Việt Nam...

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,23-26)

23Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.

SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo hội Việt Nam mừng lễ trọng thể kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân đích thực, là những con người theo Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình.

Mệnh lệnh khó khăn nhất khi theo Chúa là phải từ bỏ chính mình, kể cả mạng sống, nhưng các ngài đã làm được. Một việc khó khăn như vậy, có phải do chính khả năng của các ngài có thể chịu được, hay là tình huống đưa các ngài vào tư thế phải chịu? Không, đó chính là tình yêu của các thánh tử đạo Việt Nam đã dành cho Chúa Giêsu Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh vì tình yêu dành cho Chúa, tình yêu này lớn đến nỗi các ngài đã chấp nhận cái chết để bày tỏ tình yêu của mình khi theo Chúa. Nhưng sức mạnh để yêu đến cùng chính là ơn Chúa, chính Chúa giúp cho các ngài có thể tự huỷ mình mà sinh ích lợi cho dân tộc Việt Nam.

Trong lời kinh “Kính các thánh tử đạo Việt Nam”, những lời tôn vinh đẹp nhất được vang lên: “Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng”. Nhưng tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô là một tình yêu tự nguyện, tự hiến bản thân như Chúa mà “không oán hận”. Vì không oán hận nên hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả và hoa trái ấy là đức tin của dân tộc Việt Nam chúng ta, Giáo hội Việt Nam.

Chính Thiên Chúa đã yêu thương Việt Nam, chính Chúa đã gởi đến Việt Nam các nhà thừa sai, và chính Chúa cũng làm cho những ai lắng nghe và theo Chúa đều sinh ích lợi cho vương quốc của Ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam đích thực là những chứng nhân Tin mừng của Chúa.

Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta là con cháu của các ngài, phải luôn tự hào vì các “hoa quả đầu mùa này”. Nhưng việc tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam đích thực hôm nay chính là noi gương các đấng ấy. Chúng ta là con cháu của các ngài được mời gọi: giữ gìn và bảo tồn ân huệ đức tin mà các ngài đã lấy mạng sống mình để gieo trồng. Tôn vinh đích thực là sống chứng nhân, noi gương để trổ sinh hoa trái cho người khác.

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.