Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A | Ga 3:16-18 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng của thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Ngài để cứu thế gian (x. Ga 3,16). Nhờ sự hiến tặng này mà con người có thể được cứu sống một khi tin nhận Người Con ấy, là chính Đức Giêsu (x. Ga 3,18)...

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,16-18)

16 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Ngài, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Tin mừng của thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Ngài để cứu thế gian (x. Ga 3,16). Nhờ sự hiến tặng này mà con người có thể được cứu sống một khi tin nhận Người Con ấy, là chính Đức Giêsu (x. Ga 3,18).

Đây là tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Thiên Chúa yêu con người, hiến tặng cho con người Người Con vô giá, ngay cả khi con người đang là tội nhân. Như thế, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người là tình yêu không gì có thể so sánh nổi.

Qua Đức Giêsu, chúng ta thấy được “khuôn mặt” của Thiên Chúa, Ngài đã dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu yêu. Qua kiếp sống làm người, qua cái chết đau thương, Ngài muốn tỏ ra cho nhân loại thấy rằng Ba Ngôi Thiên Chúa rất yêu thương nhân loại. Đặc biệt qua biến cố phục sinh của Đức Giêsu, chính Chúa Thánh Thần - Đấng là tình yêu hiệp thông - vừa nối kết Đức Giêsu lại với Chúa Cha, làm cho Đức Giêsu nên một với Chúa Cha, vừa nối kết nhân loại với Thiên Chúa và với nhau. Và vì yêu thương đến cùng, nên Giáo hội là dân Thiên Chúa được sinh ra từ tình yêu của Chúa Cha, được Chúa Con thiết lập, được nuôi dưỡng và hoàn tất nhờ Chúa Thánh Thần, để qua sự hiện diện của Giáo hội như một dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại luôn mãi.

Đó chính là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhau: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm cao trọng của đạo Công giáo, mầu nhiệm mà hôm nay chúng ta mừng lễ, cũng là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhau và cho chính con người.

Với Giáo hội, qua bao thời đại vẫn không ngừng thể hiện căn tính của mình cho nhân loại thấy mình vừa là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, vừa hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu, đặc biệt qua đời sống phụng vụ, như Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế về Giáo hội đã trích lại câu mấu chốt của thánh Cyprianô rằng: “Giáo hội phổ quát xuất hiện như một dân tộc hiệp nhất do sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Phụng vụ Giáo hội mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, muốn con cái mình nhận ra điều này là: nếu Thiên Chúa là tình yêu và con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa thì một cách tất yếu phẩm giá của con người đã được xây dựng trên tình yêu. Vì thế, ai chối bỏ tình yêu, gieo rắc hận thù thì người đó đã chối bỏ Con Người, và do đó, cũng chối bỏ Thiên Chúa. Trái lại “ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đang dùng tiếng nói của Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống hiệp thông trong tình yêu của Ngài hơn nữa. Cụ thể, là thành viên trong gia đình, mỗi người chúng ta hãy luôn hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi để đón nhận và thể hiện tình yêu của Ngài.

Trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, và giữa anh chị em với nhau đã thực sự yêu thương nhau góp phần làm cho gia đình mình trở nên dấu chỉ và hình ảnh sống động của sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu nơi trần gian hay chưa?

Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Đấng là tình yêu hiệp thông - luôn hướng dẫn đời sống mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, giúp chúng ta sống hiệp thông trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con tin vào Ngài, nhưng xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Xin ban cho chúng con một đức tin nhạy cảm, để có thể khám phá ra tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện chung quanh chúng con, đang ẩn mình trong ai đó trước mặt chúng con, sau lưng chúng con, bên cạnh chúng con, để chúng con biết chín chắn trong lời nói, cử chỉ và tâm tình. Amen.