Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay A | Ga 11:1-45 | Phút Cầu Nguyện

Sứ điệp Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay nói cho chúng ta hiểu rõ về “sự sống”.“Sự sống” sâu xa mà Gioan đã trình thuật cho chúng ta không phải giới hạn trong ý nghĩa của “sự sống thể lý ”, mà chính là “sự sống ” trọn vẹn trong chính sự sống của Thiên Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay A | Ga 11:1-45 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (11,1-45)

1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa Giê-su, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng”. 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. 5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!”. 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?”. 9 Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!”. 11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”. 12 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại”. 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy”. 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!”. 17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. 23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại!”. 24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. 25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”. 27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. 28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!”. 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. 33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?”. Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!”. 37 Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?”. 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: "Đem phiến đá này đi”. Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày”. 40 Đức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?”. 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con”. 43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”. 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”.

SUY NIỆM

Gilbert K Chesterton - văn sĩ nước Anh - đã nói: “Nếu những hạt giống trong lòng đất đen mà còn có thể biến thành những cánh hồng xinh đẹp như thế, thì trái tim con người có thể biến thành thế nào nữa trong cuộc hành trình hướng đến các vì sao”. Câu nói của văn sĩ làm cho chúng ta liên tưởng đến ý nghĩa về sứ điệp Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay nói cho chúng ta hiểu rõ về “sự sống”.“Sự sống” sâu xa mà Gioan đã trình thuật cho chúng ta không phải giới hạn trong ý nghĩa của “sự sống thể lý ”, mà chính là “sự sống ” trọn vẹn trong chính sự sống của Thiên Chúa.

Chính Đức Giêsu đã khẳng định trong bài Tin mừng hôm nay khi Người đã làm phép lạ cho anh Lazarô sống lại: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Như thế, chúng ta nhận ra được bài học ý nghĩa về một phương diện “sự sống thế lý ” nơi trần gian quy hướng chúng ta đạt đến được sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, nghĩa là nơi trần gian này chúng ta phải xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin và những giá trị của Tin mừng.

Con người chúng ta ngày nay dễ dàng lo lắng cho sự sống thể xác, cho nên hễ gặp bất cứ những vấn đề gì làm nguy hại đến sức khỏe và cuộc sống, chúng ta rất sợ hãi. Lời Chúa của ngày hôm nay một mặt giúp chúng ta giải thoát khỏi những đau khổ và sợ hãi: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”, mặt khác giúp chúng ta biết kiếm tìm sự sống thần linh, nghĩa là chúng ta biết tháp nhập cuộc sống của chúng ta trong con đường thập giá và đỉnh cao của con đường này là cái chết và phục sinh của Đức Kitô, như thánh Phaolô đã nói: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”.

Chúng ta cầu xin Chúa luôn ban Thánh Thần để chúng ta luôn khôn ngoan chọn lựa con đường sự sống của Chúa, chỉ có con đường này mới dẫn chúng ta đạt đến sự sống muôn đời.