Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A | Mt 18:21-35 | Phút Cầu Nguyện

Trước mặt Thiên Chúa, mỗi chúng ta chẳng bao giờ có thể đền hết tội của mình được. Các lỗi phạm của ta với Đấng Tạo Hóa là nhiều vô cùng và vô kể. Ta được tha thứ chính là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho ta, và nhờ giá máu của Chúa Giêsu đem lại...

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18:21-35)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết’. 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh’. 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

SUY NIỆM

Trong chương 18, thánh Matthêu thu thập những lời dạy của Chúa Giêsu về cuộc sống trong Giáo hội. Sau những lời dạy về sự khiêm nhượng, xây dựng cộng đoàn và hiệp nhất, bài Tin mừng hôm nay nói về sự tha thứ. Tha thứ cho nhau, đó là điều hợp lẽ và là điều kiện tiên quyết để được Thiên Chúa thứ tha.

Với câu hỏi: “ con phải tha thứ cho họ mấy lần ”, các môn đệ đã thật sự học được tinh thần tha thứ rồi. Tinh thần ấy có lẽ được phát xuất từ lối sống hay lời dạy của Thầy Giêsu cách nào đó, nhưng dường như các ông vẫn chưa thực hiện được, hay đã đụng phải một thực tế khó khăn đến khó chịu vì một câu hỏi của anh em nào đó. Câu hỏi của Phêrô có thể mang nhiều ý nghĩa, trong đó không loại trừ một chút mỉa mai: “đến bảy lần một ngày sao?” .

Phêrô cứ nghĩ tha bảy lần là nhiều rồi, nhưng Chúa Giêsu lại dạy phải tha vô điều kiện và tha luôn mãi. Quả nhiên, Chúa Giêsu dùng con số bảy mươi lần bảy chính là để diễn tả điều này. Như dụ ngôn Chúa Giêsu kể, trước sự khẩn cầu và khóc lóc của con nợ, dù món nợ quá lớn, chủ cũng đã tha hết mọi nợ nần cho anh ta. Đó chính là thái độ của một Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tất cả cho ta.

Trước mặt Thiên Chúa, mỗi chúng ta chẳng bao giờ có thể đền hết tội của mình được. Các lỗi phạm của ta với Đấng Tạo Hóa là nhiều vô cùng và vô kể. Ta được tha thứ chính là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho ta, và nhờ giá máu của Chúa Giêsu đem lại.

Tuy nhiên, thái độ khắc nghiệt của tên đầy tớ trong dụ ngôn đối với người bạn lại thật tương phản với thái độ nhân từ của ông chủ đối với hắn, cũng như tương phản với chính sự van xin của hắn với ông chủ. Trong tương quan với chủ và với bạn, hắn chỉ nghĩ đến hắn.

Thực tế cuộc sống của chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa thì luôn sẵn sàng tha cho ta, trong khi ta luôn dễ dàng phạm tội làm mất lòng Ngài; còn ta, không mấy khi sẵn lòng tha thứ, dù là những lỗi nhỏ của anh chị em mình. Qua đây, chúng ta được mời gọi hãy năng nhìn lên Đức Kitô trên thập giá, và xin Người ban cho ta tấm lòng sẵn sàng tha thứ cho anh chị em như chính Người.

Lạy Chúa, biết bao lần con đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, nhưng mỗi lần lãnh nhận bí tích Hòa giải, con lại được Chúa thứ tha. Xin giúp con luôn biết học theo gương Chúa, để con có thể can đảm và quảng đại mà tha thứ cho mọi người. Amen.