Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên | Mc 10:28-31 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu không úp mở về chuyện này. Đi theo Thầy có nhiều cái mất và cũng nhiều cái được chứ. Mất ở đây không phải là đánh mất mà là dám từ bỏ, dám khước từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, họ hàng hay ruộng đất, nghĩa là cả tình thân và vật chất. Và cái được ở đây là được lời lãi gấp trăm và kèm theo sự bắt bớ ngược đãi. Phép logic ở đây đó là và bắt bớ ngược đãi... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,28-31)

28 Lúc ấy, Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng, 30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

SUY NIỆM

Lối tư duy của Phêrô chắc hẳn cũng là lối tư duy phổ biến của nhiều người trong chúng ta ngày nay. Theo Chúa thì chúng con được cái gì?

Nơi Phêrô ta thấy có sự mặc cả. Mà thực ra, sự thực dụng này là có lý do. Điều này đã thôi thúc ông nói thay cho các tông đồ khác trong nhóm Mười hai. Nhóm Mười hai, nhóm đặc biệt, nhóm cận kề với Chúa, và chắc chắn họ nghĩ phải được đãi ngộ riêng, một phần thưởng tương xứng. Tuy nhiên, khi nói ra điều đó, nó còn phản ánh lối tư duy và não trạng kiểu “được-mất”, tư duy chung của nhiều người.

Chúa Giêsu không úp mở về chuyện này. Đi theo Thầy có nhiều cái mất và cũng nhiều cái được chứ. Mất ở đây không phải là đánh mất mà là dám từ bỏ, dám khước từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, họ hàng hay ruộng đất, nghĩa là cả tình thân và vật chất. Và cái được ở đây là được lời lãi gấp trăm và kèm theo sự bắt bớ ngược đãi. Phép logic ở đây đó là và bắt bớ ngược đãi. Hãy nhớ cho điều đó. Nhấn mạnh điều này, hẳn nhiều người sẽ chạnh lòng, lùi bước, sợ hãi. Ô hay, có cái gì mà không có cái giá của nó. Nó đặt chúng ta trước thử thách và chọn lựa rất quyết liệt: liệu chúng ta có chịu nổi sự bắt bớ và ngược đãi bên cạnh những lợi lộc mà ta thấy trước mắt không?

Có nhiều người sẽ dám dấn thân, chọn lựa sống, vì Chúa, vì danh Thầy, mà khước từ lợi lộc, dám chấp nhận tù đày, thậm chí là tử đạo chỉ để có cái lợi hơn hết là sự sống đời đời. Không thiếu những người đã chọn như thế và Hội thánh cũng sống và duy trì lý tưởng, duy trì sứ vụ mình qua các chứng nhân thế đó. Tuy nhiên cũng có nhiều người e ngại, chỉ thấy cái lợi vật chất mà không màng chi tới sự sống đời sau, không thấy giá trị của sự từ bỏ, khước từ và những hy sinh.

Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, xin mở rộng đôi bàn tay chúng con để chúng con phục vụ Hội thánh nhiều hơn. Đừng để cho những lợi lộc vật chất trước mắt là lu mờ đi món quà lớn nhất mà Chúa cho chúng con đó là sự sống đời đời. Amen.