Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ - Lễ nhớ | Lc 19:1-10 | Phút Cầu Nguyện

Qua Tin mừng và đặc biệt qua sự hoán cải đầy ngoạn mục của Giakêu hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang gọi tên từng người chúng ta và nói rằng “hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ngôi nhà đó chẳng đâu xa lạ, đó chính là ngôi nhà tâm hồn của mỗi người. Khi đến cùng Chúa và đón rước Người vào tâm hồn của mình thì lúc đó Chúa mới có thể thực hiện nơi cuộc đời ta những điều kỳ diệu, như sách Khôn ngoan nói rằng: “Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa” (Kn 12,2)...

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ - Lễ nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,1-10)

1Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”. 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”. 8Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. 9Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

SUY NIỆM

Qua Tin mừng và đặc biệt qua sự hoán cải đầy ngoạn mục của Giakêu hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang gọi tên từng người chúng ta và nói rằng “hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ngôi nhà đó chẳng đâu xa lạ, đó chính là ngôi nhà tâm hồn của mỗi người. Khi đến cùng Chúa và đón rước Người vào tâm hồn của mình thì lúc đó Chúa mới có thể thực hiện nơi cuộc đời ta những điều kỳ diệu, như sách Khôn ngoan nói rằng: “Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa” (Kn 12,2). Và khi đó, ta mới nhận ra đâu là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Nó không phải là quyền lực, danh tiếng hay những của cải bất chính mà nó đến từ việc hoán cải để làm rỗng mình hầu dành chỗ ưu tiên cho Chúa.

Qua hình ảnh hoán cải của Giakêu, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta cũng biết từ bỏ những lỗi tội, vướng bận của cuộc đời này để hoán cải và đón tiếp Chúa đi vào hành trình cuộc đời mình. Nếu không, thì dù ở trong bậc sống nào, trong ơn gọi nào, chúng ta vẫn cứ miệt mài kiếm tìm cho mình những thứ chỉ thuộc về thế gian này, mà như Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước từng nói rằng: “đó là lúc người ta tìm cách tiến thân hơn là hiến thân cho Thiên Chúa”.

Ước mong sao qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta luôn đặt mình trước lời mời gọi: “Hãy xuống mau” của Chúa Giêsu, để từng ngày sống, chúng ta không trèo lên để với lấy những thứ hấp dẫn của thế gian nhưng biết trèo xuống để đáp trả lời mời gọi hoán cải cách trọn vẹn của Chúa Giêsu. Amen.