Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay | Ga 11:45-56 | Phút Cầu Nguyện

Trang Tin mừng vừa nghe, trình bày việc các thủ lãnh Do Thái bàn tính giết Đức Giêsu, bởi họ cho rằng những việc làm của Đức Giêsu có thể là lý do cho người Roma “sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta” (Ga 11,48). Quả thật, đi liền trước trình thuật này của thánh sử Gioan, đó là việc Chúa Giêsu phục sinh người bạn thân Lazaro đã chôn trong mồ được bốn ngày (x. Ga 11,1-44). Phép lạ quá tỏ tường và rất thực tế nên nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay | Ga 11:45-56 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (11,45-56)

45Hôm ấy, trong số những người Do Thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta”. 49Một người trong Thượng Hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, 50các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. 51Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.55Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?”.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng vừa nghe, trình bày việc các thủ lãnh Do Thái bàn tính giết Đức Giêsu, bởi họ cho rằng những việc làm của Đức Giêsu có thể là lý do cho người Roma “sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta” (Ga 11,48). Quả thật, đi liền trước trình thuật này của thánh sử Gioan, đó là việc Chúa Giêsu phục sinh người bạn thân Lazaro đã chôn trong mồ được bốn ngày (x. Ga 11,1-44). Phép lạ quá tỏ tường và rất thực tế nên nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.

Nhưng sự ghen tuông hẹp hòi này như là giọt nước tràn ly cho một tương quan công kích và tranh luận vốn đã chồng chất từ lâu giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái giáo (như quyền tha tội, luật không giữ ngày Sabát...). Thật vậy, sứ mạng của Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật Môsê, nhấn mạnh lòng nhân hơn là của lễ. Tinh thần mới này của Người buộc những bên liên quan phải có một quyết định dứt khoát: hoặc nhìn nhận uy quyền thần linh của Chúa Giêsu, hoặc coi Người là tên phạm thượng, kẻ lường gạt cần phải lên án tử (x. Youcat 96). Quyết định của vị thượng tế như một lời tiên tri về cái chết sinh ơn cứu độ của Chúa Giêsu: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,51). Bởi chỉ với cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu mới quy tụ dân Do Thái và dân ngoại thành cộng đoàn đông đảo những người được cứu độ - một tương quan đích thực của lề luật mới.

Phụng vụ Tuần Thánh, bắt đầu với Chúa nhật Lễ Lá ngày mai sẽ giúp chúng ta tưởng niệm và hiện tại hóa đỉnh cao tình yêu tận hiến của Chúa Giêsu - Đấng đã đến và hiến chính mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Mỗi chúng ta cũng có thể tự đặt câu hỏi tương tự như các vị thủ lãnh Do Thái, rằng “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ” (Ga 11,47). Chúng ta muốn làm gì cho Đức Kitô trong cuộc sống của mình, bởi vì yêu bạn và tôi mà Con Thiên Chúa sẵn lòng chịu đóng đinh? Như có lần thánh Phanxicô Assisi chia sẻ rằng: “Không phải ma quỷ đã đóng đinh Chúa Giêsu mà là chính bạn cùng với ma quỷ đã đóng đinh Người và còn đóng đinh Người bằng cách ham thích thói xấu và tội lỗi” (Youcat 97).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để quy tụ chúng con từ khắp muôn nơi về cùng một tâm điểm là chính tình yêu nhưng không của Chúa. Xin cho cả cuộc đời chúng con cũng luôn là một hành trình yêu thương, xoay quanh tâm điểm là tình yêu nhưng không của Chúa - Yêu như Chúa đã yêu. Amen.