Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên | Lc 18:1-8 | Phút Cầu Nguyện

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về vị quan tòa bất lương và bà góa, để dạy cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta bài học về việc cầu nguyện. Đó là phải cầu nguyện luôn và không được nản chí...

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên 
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,1-8)

1Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho’. 4Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’”.

6Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về vị quan tòa bất lương và bà góa, để dạy cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta bài học về việc cầu nguyện. Đó là phải cầu nguyện luôn và không được nản chí.

Chúng ta biết, một trong những mục đích của cầu nguyện là duy trì mối tương quan cá vị của mỗi người với Thiên Chúa. Tựa như cuộc gặp gỡ mà những người yêu thương hò hẹn cùng nhau, chúng ta cũng được mời gọi “hẹn hò” với Thiên Chúa, để chuyện trò và dưỡng nuôi tình yêu thánh thiêng đó.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng hãy cầu xin ơn sống một tương quan tình bạn với Chúa, như một người bạn nói với người bạn. Đấy là một ơn mà chúng ta phải cầu xin cho nhau: nhìn Chúa Giêsu như người bạn, người bạn thân thiết và trung tín nhất của chúng ta, Người không đòi hỏi, nhất là không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta lìa xa Người.

Điểm quan trọng mà dụ ngôn nhắm đến chính là hãy luôn tin tưởng rằng, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được chấp nhận. Thực vậy, nếu một kẻ “bất lương” như vị thẩm phán trong dụ ngôn mà còn phải chấp nhận lời cầu xin của bà góa đáng thương, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không động lòng trước những tiếng kêu van của chúng ta, là những kẻ đang hướng về Ngài trong nỗi khốn khó hay sao!

Chúng ta hãy nhìn lên mẫu gương cầu nguyện của Đức Maria, và đặc biệt hơn cả là của Chúa Giêsu. Người luôn cầu nguyện không ngừng, ngày cũng như đêm. Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta thực hành lời dạy của Người, vì chính Người đã thực hành trước việc đó.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách cầu nguyện. Và khi cầu nguyện, xin giúp chúng con có được sự kiên trì cũng như lòng tin tưởng vững vàng vào Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và bổ sức cho đức tin còn non kém của chúng con. Amen.