Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên | Mc 10:17-27 | Phút Cầu Nguyện

Hôm nay, cùng với Hội thánh hoàn vũ, chúng ta mừng lễ nhớ Lễ Đức Maria - Mẹ Hội thánh. Thánh lễ này được Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập ngày 11/02/2018, và được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thêm vào danh sách các lễ nhớ trong năm, quy định mừng vào ngày thứ Hai sau Chúa nhật Lễ Hiện Xuống... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên
ĐỨC TRINH NỮ MARIA - Mẹ Giáo hội, lễ nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,17-27)

17 Khi Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”. 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta:“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.

SUY NIỆM

Hôm nay, cùng với Hội thánh hoàn vũ, chúng ta mừng lễ nhớ Lễ Đức Maria - Mẹ Hội thánh. Thánh lễ này được Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập ngày 11/02/2018, và được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thêm vào danh sách các lễ nhớ trong năm, quy định mừng vào ngày thứ Hai sau Chúa nhật Lễ Hiện Xuống.

Việc gọi Mẹ Maria là mẹ Hội thánh không phải là tuyên bố một tín điều và Đức Maria, giống như bốn tín điều về Đức Mẹ mà Hội thánh đã tuyên tín. Trong truyền thống Hội thánh, việc gọi Mẹ là mẹ của Hội thánh là cách gọi quen thuộc, và dễ đón nhận, cũng như nằm trong tâm thức đức tin của các tín hữu. Trước đây, lễ này được mừng chỉ giới hạn trong một vài địa phương, dòng tu hay một số giáo phận, thì sau việc công bố này, lễ được mừng rộng rãi trong toàn thể Hội thánh.

Thực ra, trong biến cố bế mạc Công đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đã long trọng dành cho Đức Mẹ danh hiệu này: Mẹ là mẹ của Hội thánh. Thần học gia Hugh Rahner, SJ, đã giải thích ngắn gọn việc áp dụng danh hiệu này cho Đức Mẹ như sau: bất cứ điều gì được nói về sự khôn ngoan vĩnh cửu của Thiên Chúa, đều có thể được áp dụng theo nghĩa rộng đối với Giáo hội, theo nghĩa hẹp hơn đối với Đức Maria, và theo một cách cụ thể đối với mọi tâm hồn tín hữu”.

Hình ảnh Tin mừng thuật lại hôm nay, giúp soi sáng và mở ra cho chúng ta sự thấu hiểu về vai trò làm “mẹ của Hội thánh” nơi Đức Maria; Chúa Giêsu trao Gioan cho Mẹ, và Gioan nhận Mẹ làm mẹ mình. Mối tương quan này như thể là sự gửi gắm mà Chúa Con trao Hội thánh là con, là thân mình mầu nhiệm cho Mẹ đón nhận, Hội thánh như đứa con thân yêu; và chiều ngược lại, Hội thánh đón nhận Mẹ làm mẹ của mình.

Mẹ đã trung thành theo Con yêu cho đến dưới chân thập giá. Mẹ đã hiểu được giá trị của ơn cứu độ qua giá máu của Chúa Giêsu. Nên chúng ta cũng được mời gọi, trung thành với đường thập giá của chúng ta, đón nhận Hội thánh là mẹ chúng ta, và bảo vệ Hội thánh với đức tin và khả năng chúng ta.

Lạy Mẹ Maria! Xin nhìn đến Hội thánh của Chúa và cũng là của Mẹ. Xin cho con thuyền Hội thánh luôn vượt qua những nguy nan của trần thế này. Amen.