Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Các Thiên Thần Hộ Thủ - Lễ Nhớ | Lc 9:46-50 | Phút Cầu Nguyện

Trình thuật Tin mừng hôm nay với lời chất vấn của các tông đồ - xem ai là người lớn nhất trong các ông - đi sau lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Nỗi sợ hãi làm cho các ông như càng lo lắng mà tự hỏi, nếu Thầy chết rồi, cả sự nghiệp này sẽ thuộc về ai? Và kết cục của chúng ta sẽ đi về đâu? Ai sẽ đứng đầu trong anh em chúng ta?...

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Các Thiên Thần Hộ Thủ - Lễ Nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:46-50)

46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các tông đồ: Trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.

49 Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”. 50 Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay với lời chất vấn của các tông đồ - xem ai là người lớn nhất trong các ông - đi sau lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Nỗi sợ hãi làm cho các ông như càng lo lắng mà tự hỏi, nếu Thầy chết rồi, cả sự nghiệp này sẽ thuộc về ai? Và kết cục của chúng ta sẽ đi về đâu? Ai sẽ đứng đầu trong anh em chúng ta?

Phải chăng ý thức con đường cứu độ mà Người sẽ đi qua, và các môn đệ cũng sẽ được mời gọi “uống chén đắng ấy”, mà câu trả lời của Chúa Giêsu về người cao trọng nhất chính là người học cách trở nên bé nhỏ nhất. Hoán cải để đón nhận cung cách “trở nên bé nhỏ” này là đón nhận cung cách của chính Chúa, Đấng đến để phục vụ. Đấng sẽ trở nên như người tôi tớ, “cúi mình” rửa chân cho các tông đồ, là sửa soạn hiến mạng sống mình trên thập giá. Không ai khác, chính Đấng ấy đã mạnh mẽ mời gọi các ông: “ Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau ” (Ga 13,14). Như thế, đầu óc bè phái hay vụ lợi sẽ không có trong từ điển của người môn đệ chân thành. Hơn nữa, nếu như các trẻ thơ luôn đầy ngạc nhiên, sống đơn sơ và quảng đại, thì người môn đệ Chúa cũng hãy cùng nhau kiến tạo “bầu khí nước Trời” bằng khả năng kinh ngạc, yêu thương và giúp đỡ nhau “nhân danh Chúa”. Thật ý nghĩa, hôm nay Giáo hội cử hành lễ nhớ các thiên thần bản mệnh của mỗi Kitô hữu. Các ngài, trong sự quan phòng huyền nhiệm của Thiên Chúa, như là những người bạn mọi nơi mọi lúc để đồng hành và nhắc nhở chúng ta trở nên những công dân nước Trời. Nhất là mỗi người cũng được mời gọi học cách trở nên những “thiên thần bản mệnh” nhỏ bé cho anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ước mong và cũng là lời nguyện tha thiết, xin Ngài cho tâm hồn chúng con luôn biết trở nên bé nhỏ từng ngày, trong ngoan ngoãn với sự dẫn dắt và giúp đỡ của các thiên thần hộ thủ, hầu chúng con cũng có thể hân hoan cùng nhau bước vào nước Trời, nơi thuộc về những ai thực sự có tâm hồn trẻ thơ (x. Mt 19,14). Amen.