Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:31-47 | Phút Cầu Nguyện

Khi lời khen ngợi của con người không đặt nền tảng trên sự thật của Thiên Chúa, thì nó sẽ gây ra thiệt hại lớn. Chúa Giêsu, trong Tin mừng hôm nay, cho thấy những người Do Thái đã tôn vinh khen ngợi lẫn nhau và những lời tôn vinh khen ngợi này lại không đặt nền tảng và hướng về Thiên Chúa, nhưng dựa trên các giá trị thế gian và vị kỷ, vì thế những lời tôn vinh khen ngợi của họ chỉ khuyến khích họ phạm tội.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:31-47 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (5,31-47)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. 41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? 45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”.

SUY NIỆM

“Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”

Việc khen ngợi và tôn vinh một ai đó vì những điều tốt mà họ đã làm là điều hoàn toàn bình thường và lành mạnh. Sự khen ngợi và tôn vinh lành mạnh là cách động viên, khích lệ người khác làm điều tốt. Đây cũng là cách nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc làm điều tốt và tránh điều sai trái. Thế nhưng sự khen ngợi và tôn vinh của con người không phải là quy chuẩn không thể sai lầm. Trên thực tế, khi lời khen ngợi của con người không đặt nền tảng trên sự thật của Thiên Chúa, thì nó sẽ gây ra thiệt hại lớn. Chúa Giêsu, trong Tin mừng hôm nay, cho thấy những người Do Thái đã tôn vinh khen ngợi lẫn nhau và những lời tôn vinh khen ngợi này lại không đặt nền tảng và hướng về Thiên Chúa, nhưng dựa trên các giá trị thế gian và vị kỷ, vì thế những lời tôn vinh khen ngợi của họ chỉ khuyến khích họ phạm tội. Và thực tế, họ đã khước từ Chúa Giêsu - Đấng mang đến ơn cứu độ cho chính họ.

Như vậy, điểm mấu chốt của những lời khen ngợi của chúng ta phải là điều bắt nguồn từ Thiên Chúa và hướng chúng ta về với Thiên Chúa. Lời nói của chúng ta chỉ được nói phù hợp với sự thật. Sự ngưỡng mộ của chúng ta là sự ngưỡng mộ về sự hiện diện của Thiên Chúa sống động trong những người khác.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những công việc tốt đẹp được thực hiện nơi anh chị em xung quanh chúng con, để những lời khen ngợi của chúng con không dừng lại ở sự ngưỡng mộ về những công việc tốt đẹp đã được thực hiện mà còn dẫn chúng con đến tâm tình biết ơn về sự quan phòng của Chúa qua những công việc tốt đẹp đã được thực hiện trong cuộc sống của chúng con. Amen.