Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần V Mùa Chay | Ga 8:51-59 | Phút Cầu Nguyện

Trong đoạn từ câu 31-59 của chương 8 này, những tranh luận về gốc gác liên hệ giữa Chúa Giêsu và Abraham càng làm cho người nghe rối trí. Họ bật lại Người cách mạnh mẽ, nhưng qua đó cũng cho ta thấy một thực tại là họ không hiểu về điều Chúa Giêsu nói.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần V Mùa Chay | Ga 8:51-59 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (8,51-59)

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói cùng người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. 52 Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. 53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?”. 54 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ”. 57 Người Do-thái nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!”. 58 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”. 59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi đền thờ.

SUY NIỆM

Chúng ta đang đọc và suy niệm đoạn cao trào ở chương 8 sách Tin mừng Gioan: lời chứng của Chúa Giêsu liên quan đến bản thân Người. Từ vấn đề nô lệ tự do vốn đã gai góc đối với thính giả của Chúa, rồi lại đến vấn đề bao hàm hơn trong chương 8, đó là tính hằng hữu của Chúa Giêsu làm cho những người nghe choáng váng.

Trong đoạn từ câu 31-59 của chương 8 này, những tranh luận về gốc gác liên hệ giữa Chúa Giêsu và Abraham càng làm cho người nghe rối trí. Họ bật lại Người cách mạnh mẽ, nhưng qua đó cũng cho ta thấy một thực tại là họ không hiểu về điều Chúa Giêsu nói.

Người Do Thái tự hào mình là con cháu Abraham. Họ là dòng dõi được tuyển chọn và dĩ nhiên điều đó đáng tự hào. Nhưng chỉ dừng lại ở tự hào mang tính sĩ diện thì e là nông cạn, và họ bị đóng khung trong giới hạn do chính họ đặt ra. Thiên Chúa không muốn cho dân riêng của Ngài phải như thế mà còn hơn thế, dòng dõi Abraham phải được phóng chiếu xa hơn đến một thế giới thượng giới, đến Thiên Chúa là nguồn gốc của họ. Cụm từ “tôi hằng hữu” trong chương 8 này nhắc đi nhắc lại 7 lần cho thấy là sự hoàn hảo và quan trọng về nguồn gốc của Người phải được hiểu cách tường tận. Việc này nhắc lại về sự hiện hữu của Thiên Chúa từ ngàn đời, như đã mặc khải cho Môsê, như một lời khẳng định: “trước khi có Abraham, thì đã có tôi”.

Đoạn này gợi ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta có tin nhận một Thiên Chúa có thể đưa chúng ta “đến thượng giới”, đến sự hiệp thông Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần? hay chỉ như các người: như lạc thuyết Ariô hay nhân chứng Yêhôva thời nay, không nhận thần tính và sự hiện hữu của Chúa Giêsu? Chúng ta có là những người thuộc về Chúa Kitô, “thuộc thượng giới”, là những người mong mỏi Thiên Chúa, hay chỉ là những người tự hào mình là con cháu Abraham mà lại thuộc hạ giới, tự giới hạn mình nơi những phàm tục và nô lệ tội lỗi?

Lạy Chúa, chúng con cũng chẳng khá hơn những thính giả của Chúa, chúng con loay hoay trong những giới hạn của mình khiến cho tâm trí chỉ tập trung những gì thuộc hạ giới. Xin soi sáng trí lòng chúng con để hiểu được lời Thánh Kinh hôm nay. Amen.