Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên - SUY TÔN THÁNH GIÁ - Lễ kính | Ga 3:13-17 | Phút Cầu Nguyện

Hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá đã được Cựu ước nói đến đó là đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã được Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô:“ Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên
SUY TÔN THÁNH GIÁ - Lễ kính

hiệp thông loan báo tin mừng

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3:13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su phán rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Ngày lễ này là ngày tôn vinh và tưởng nhớ sự hy sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện trên thập giá để cứu rỗi chúng ta.

Để thực hiện ơn cứu độ cho loài người, Con Thiên Chúa đã vâng phục Thiên Chúa Cha để thực hiện ơn cứu độ bằng cuộc khổ nạn, chịu chết treo trên thập giá và đã phục sinh.

Hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá đã được Cựu ước nói đến đó là đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã được Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “ Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Nếu năm xưa, dân Do Thái muốn được cứu sống phải nhìn lên con rắn đồng treo trên cây, thì lúc này đây, ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được sống muôn đời.

Nếu như năm xưa, dân Do Thái nhìn lên con rắn đồng mà được sống thêm một thời gian, thì nay, qua Đức Giêsu Kitô: “Ai tin vào người thì sẽ có sự sống muôn đời”.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy sự chết như: chiến tranh, hận thù… vậy chúng ta phải làm gì để có được sự sống đời đời? Một khi chúng ta đã tin vào Đức Giêsu sẽ đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, vậy chúng ta thể hiện đức tin đó như thế nào trong cuộc sống hằng ngày của mình?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mỗi sáng khi thức dậy luôn biết tin tưởng phó dâng: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Amen.