Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên | Lc 17:20-25 | Phút Cầu Nguyện

Khao khát hiểu biết về thế giới tâm linh, về quá khứ vị lai vốn là một khát khao chính đáng, bởi con người vừa có xác-hồn, vừa có lý trí để tìm biết sự khôn ngoan, và vừa có ý chí để phấn đấu đạt tới những mục tiêu dự phóng. Tuy nhiên, vì cứng lòng tin hoặc đức tin yếu kém, chúng ta không thể nhận biết được sự hiện diện và ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,20-25)

20Hôm đó, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

22Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”.

SUY NIỆM

Khao khát hiểu biết về thế giới tâm linh, về quá khứ vị lai vốn là một khát khao chính đáng, bởi con người vừa có xác-hồn, vừa có lý trí để tìm biết sự khôn ngoan, và vừa có ý chí để phấn đấu đạt tới những mục tiêu dự phóng. Tuy nhiên, vì cứng lòng tin hoặc đức tin yếu kém, chúng ta không thể nhận biết được sự hiện diện và ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm.

Khi hỏi “bao giờ triều đại Thiên Chúa đến” hay nói đúng hơn là bao giờ thì ngày tận thế đến, người Pharisêu trong Tin mừng đã thể hiện khôn ngoan nhằm muốn biết trước tương lai để chuẩn bị hoặc để đối phó. Vì đức tin giả hình của ông chỉ giúp ông thấy được một vị ngôn sứ Giêsu chứ không nhận ra “nước Thiên Chúa đang ở giữa mình”.

Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định ngày đó vừa khó nhận biết vì không thể quan sát hay thấy được, vừa rất bất ngờ “như chớp lóe từ chân trời này đến phương trời khác. Đồng thời, khi hé lộ “vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”, Chúa Giêsu khẳng định sự hiện diện của Người ở giữa họ chính là sự hiện diện của nước Trời.

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho gia đình chúng con, để nhờ con mắt đức tin được ơn Chúa thanh tẩy, chúng con nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong mọi người và mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.