Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay | Mc 12:28b-34 | Phút Cầu Nguyện

Cuộc sống mỗi người Kitô hữu được đan dệt bởi hai mối liên hệ nền tảng: mối liên hệ với Thiên Chúa và mối liên hệ với tha nhân. Một khi đã sống hoàn hảo hai mối liên hệ này là chúng ta đạt được đích điểm cuộc đời, và không gì có thể ngăn cản chúng ta tiến bước vào nước Trời.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay | Mc 12:28b-34 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)

28 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. 29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Khi phạm tội, con người đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa và làm tổn thương mối liên hệ với tha nhân. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong những trang đầu của sách Sáng thế. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, họ đã lẩn trốn Thiên Chúa, quay sang đổ lỗi cho nhau, và tệ hơn nữa, là cảnh huynh đệ tương tàn giữa Cain và Abel. Như vậy, để nối lại những mối liên hệ đổ vỡ này, con người phải ăn năn trở lại bằng cách yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Đó là hai điều răn căn bản không thể tách rời nhau mà Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định với tất cả chúng ta trong đoạn Tin mừng hôm nay: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’”.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều lúc Thiên Chúa vẫn chưa chiếm vị trí số MỘT trong tâm hồn chúng ta. Bằng chứng là chúng ta vẫn chạy theo những thứ ngẫu tượng như: tiền tài, danh vọng và những đam mê tội lỗi khác. Đối với Thiên Chúa là Đấng tốt lành đã vậy, thì đối với tha nhân sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Chẳng lẽ chúng ta phải yêu thương cả người hàng xóm lắm chuyện? Thương cả thằng con rể trời đánh? Thương cả đứa con dâu hỗn láo? Thương cả bà mẹ chồng chanh chua hay sao? Hãy nhớ lời của thánh Gioan: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy ” (1Ga 4:20).

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi phạm tội, chúng ta dễ dàng nhận ra mình đang xa Chúa và ăn năn trở lại. Nhưng khi xa rời tình yêu, thường thì chúng ta không nhận ra để mà thống hối quay về. Vậy thì hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng nhau xem xét lại, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và cho tha nhân như thế nào? Nếu biết rằng, vào ngày sau hết, chúng ta sẽ bị xét xử, không điều gì khác ngoài tình yêu, thì lúc này đây, chúng ta phải làm gì?

Cuộc sống mỗi người Kitô hữu được đan dệt bởi hai mối liên hệ nền tảng: mối liên hệ với Thiên Chúa và mối liên hệ với tha nhân. Một khi đã sống hoàn hảo hai mối liên hệ này là chúng ta đạt được đích điểm cuộc đời, và không gì có thể ngăn cản chúng ta tiến bước vào nước Trời. Nhưng rất nhiều khi, chúng ta chưa chu toàn giới luật yêu thương này, khiến chúng ta cứ kéo lê đời mình trong hận thù và đau khổ. Chúng ta cùng thành tâm thống hối về những lỗi phạm đến tình yêu, xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót tẩy luyện tâm hồn, để mỗi ngày chúng ta bớt bất xứng hơn trước mặt Chúa và mọi người.

Lạy Chúa, tội chính là xa rời tình yêu, phạm tội tức là làm tổn thương mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Chính vì thế, trở về với Chúa không gì khác hơn là trở về với tình yêu, bởi vì thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết sống tình yêu thương như Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Amen.