Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay | Ga 7:1-2.10.25-30 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem một cách bí mật và giảng dạy tại đó. Thật vậy, dân chúng biết rõ người Do Thái đang tìm giết Chúa Giêsu, thế nên họ kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu đang giảng dạy tại khuôn viên đền thờ mà không bị ai ngăn cản hay gây khó dễ.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay | Ga 7:1-2.10.25-30 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (7,1-2.10.25-30)

1 Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem một cách bí mật và giảng dạy tại đó. Thật vậy, dân chúng biết rõ người Do Thái đang tìm giết Chúa Giêsu, thế nên họ kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu đang giảng dạy tại khuôn viên đền thờ mà không bị ai ngăn cản hay gây khó dễ. Vì thế, những thắc mắc về chân tính Đấng được xức dầu nơi Chúa Giêsu nổi lên trong họ: “Phải chăng các nhà hữu trách đã thật sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô?”. Thế nhưng khi những ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì đã bị dập tắt ngay bởi niềm tin rằng: “Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả”. Với một tinh thần tìm kiếm Thiên Chúa nơi những điều phi thường, họ không tin có ai đó có thể tìm thấy Thiên Chúa nơi những việc thông thường. Họ không muốn một Thiên Chúa nơi những điều thông thường; một Thiên Chúa gần gũi và có thể đi vào đời sống của họ.

Trước sự từ chối của những người Do Thái, Đức Giêsu - Thiên Chúa nhập thể làm người - vẫn đến trong cuộc sống của họ. Người dạy dỗ họ. Người mong muốn đập tan những quan niệm lệch lạc của họ về Thiên Chúa, để rồi bày tỏ cho họ vinh quang thực sự của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn ở với họ, luôn bên cạnh và bày tỏ vinh quang của Người, còn họ có đón nhận Người hay không là ở họ. Hạnh phúc cùng đích của cuộc đời họ là do họ chọn chấp nhận hay từ chối Người.

Lạy Chúa, Chúa đã đến để bày tỏ cho mọi người tình yêu cháy bỏng của Ngài và lời mời gọi con người đến sự sống đời đời. Xin thương đến và ở với chúng con trong suốt cuộc hành trình của cuộc sống. Xin mở rộng tâm trí chúng con trước tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ. Xin cho chúng con biết Ngài trọn vẹn và theo Ngài đến vùng trời hạnh phúc. Amen.