Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần V Mùa Chay | Ga 8:31-42 | Phút Cầu Nguyện

Thính giả của Chúa Giêsu có cả người bình dân và cả người có học, cả dân thường và giới chức tôn giáo, nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu điều Chúa nói. Nô lệ trái với tự do. Tự do hướng về sự thật và tự do là sống và làm theo sự thật, mà sự thật nơi Chúa là chính Chúa. Không dễ để chấp nhận được sự thật này, và nó lại đến từ Chúa Giêsu.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần V Mùa Chay | Ga 8:31-42 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (8,31-42)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. 33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?”. 34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”. 39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham”. Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm”. 42 Đức Giê-su bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi”.

SUY NIỆM

Nô lệ và tự do, hai phạm trù trái ngược. Nói tới nô lệ là nói tới sự lệ thuộc. Thời nô lệ nó tệ như thế nào trong lịch sử, hẳn chúng ta có thể biết được trong lịch sử nhân loại. Con người nô lệ cho con người, đó quả là điều khủng khiếp. Nó hạ thấp phẩm giá con người, có khi những thân phận người đó còn tệ hơn cả thú vật. Còn nói đến tự do, đó là ước mơ cao quý. Nhưng tự do lại là phẩm giá cao quý nhất mà chúng ta có được. Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ với những chữ nói về phẩm giá tự do của con người đã trở nên diễn ngôn bất hủ của toàn nhân loại. Nó là gợi hứng cho nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc nhận ra giá trị của tự do là thế nào.

Trong góc độ tôn giáo, từ xưa Chúa Giêsu còn nói về tự do và nô lệ cách mầu nhiệm và thâm sâu hơn. Nó không chỉ đơn thuần là cái có thể nhìn thấy được. Tôn giáo là đi sâu vào cõi lòng và đụng chạm đến những vùng u tối mà mắt thường không nhìn thấy, đụng chạm đến cái linh thiêng nhất của con người. Nô lệ không chỉ là lệ thuộc vào ai, là hạ thấp phẩm giá con người trước con người, làm tôi mọi cho người có quyền, có tiền mà là nô lệ ma quỷ, làm tôi cho quyền lực sự dữ. Cái này nó ẩn kín và nguy hiểm hơn nhiều. Trong sự nô lệ này, không chỉ nô lệ theo nghĩa đen của nó, mà nô lệ đó hàm ý cả những người làm chủ nô lệ cũng là những kẻ nô lệ cho ma quỷ và những hệ lụy của nó. Thính giả của Chúa Giêsu có cả người bình dân và cả người có học, cả dân thường và giới chức tôn giáo, nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu điều Chúa nói. Nô lệ trái với tự do. Tự do hướng về sự thật và tự do là sống và làm theo sự thật, mà sự thật nơi Chúa là chính Chúa. Không dễ để chấp nhận được sự thật này, và nó lại đến từ Chúa Giêsu.

Khi mà chúng ta còn nô lệ cho ma quỷ, làm gì có sự thật để hiểu, làm gì có tự do để sống. Nô lệ tội lỗi luôn làm cho ta lệ thuộc vào ma quỷ.

Lạy Chúa Giêsu, lời kinh Lạy Cha chúng con đọc mỗi ngày: “xin cho chúng con đừng sa chước cám dỗ” thật ý nghĩa biết bao! Xin giúp chúng con luôn biết lánh xa đường tội lỗi, là đường làm nô lệ cho ma quỷ. Amen.