Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 4:38-44 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu luôn muốn đến với con người, nâng đỡ họ, ngay cả trong lúc họ không thể đến với Người. Người chính là vị mục tử nhân lành luôn thao thức tìm kiếm những con chiên đang cần đến sự giúp đỡ. Từ những người trong trạng thái bị động như mẹ vợ của ông Simon “bà nằm liệt tại chỗ vì cơn sốt” cho đến những người bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ ám... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4:38-44)

38 Khi Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!”. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu luôn muốn đến với con người, nâng đỡ họ, ngay cả trong lúc họ không thể đến với Người. Người chính là vị mục tử nhân lành luôn thao thức tìm kiếm những con chiên đang cần đến sự giúp đỡ. Từ những người trong trạng thái bị động như mẹ vợ của ông Simon “bà nằm liệt tại chỗ vì cơn sốt” cho đến những người bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ ám.

Thời đại ngày nay, chúng ta thường chú ý đến những thứ bệnh thể xác hơn bệnh tâm linh. Chúng ta chỉ tìm đến Chúa khi cần, khi bệnh, khi gặp hiểm nghèo! Có những khi đi lễ hằng tuần cũng khiến chúng ta mệt mỏi, chúng ta thường phớt lờ việc đọc kinh sáng tối, lần cuối cùng xưng tội là ngày nào, chúng ta cũng không nhớ! Rõ ràng, nhu cầu tâm linh là điều rất cần cho đời sống, nhưng chúng ta lại không để tâm tới đủ.

 Đời sống tâm linh khởi đi từ chính việc cầu nguyện. Hơi thở của đời sống chính là cầu nguyện. Chúa Giêsu dù làm việc mệt mỏi cả ngày đến chiều tối nhưng sáng hôm sau, Người cũng không quên kín múc thật nhiều sức sống thần linh nơi Cha Người. Đó chính là lúc Chúa Giêsu lấy thứ “cơm bánh” thiêng liêng, lương thực hằng ngày, nhu cầu của sự sống. Chúng ta hãy coi việc trung thành với đời sống cầu nguyện như là một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống như việc ăn, việc uống vậy.

Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận. Có thể nói những thói quen lành thánh dù là nhỏ nhưng sẽ là những bông hoa trải trên đường chúng ta hướng về vận mệnh đời đời của mình nơi thiên quốc. Không bao giờ là trễ, hãy khởi đầu gieo những thói quen lành thánh, và cam kết trung thành với đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy cuộc đời thay đổi tích cực và đem lại bình an.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến thế gian, đem lại sự sống thần linh cho chúng con. Xin giúp chúng con trung thành với Chúa cho đến suốt cuộc đời. Amen.